Vlastníte v domácnosti psa? Poistite si ho

0
1522
poistenie psa

Ako sa hovorí, pes je najlepší priateľ človeka, preto si ho ľudia väčšinou dávajú poistiť. Poistenie psa pokrýva liečebné náklady pre prípad úrazu alebo choroby psa a kryje aj zodpovednosť za škodu, spôsobenú psom na majetku alebo na zdraví. Ak napríklad psík spôsobí škodu na majetku alebo zdraví inej osobe, môžete zaplatiť skutočne veľa peňazí.

V minulosti nebolo možné uzavrieť poistenie pre domáce zvieratá na Slovensku. Dnes je možné poistiť svojich psíkov len v niektorých poisťovniach, zistite si v ktorých.

Čo všetko zahŕňa poistenie psa?

Na základe kombinácie pripoistení v poistenej zmluve pre psov sa odvíja aj konečná cena poistného. Jednotlivé pripoistenia si môžete doslova ušiť na mieru.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chovom psa

Zodpovednosť za škodu spôsobenú chovom psa pokrýva škody finančné a škody na majetku a zdraví iných osôb.

Poistenie liečebných nákladov

Toto poistenie platí pre choroby psa, veterinárnu starostlivosť, lieky, hospitalizáciu, alebo jeho nevyhnutnú prepravu.

Poistenie pre prípad uhynutia alebo utratenia  

Poistenie pre prípad úhynu alebo útraty psa pokrýva prípady úrazov psa, jeho otrávenia, alebo nákazy, z ktorých plynú smrteľné následky.

Kedy môže byť psík poistený?

Nie každý pes, spĺňa kritéria poistenia. Dôležitými parametrami je hmotnosť psa a jeho vek. Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek plemeno (kríženec, šľachtené plemeno) s výnimkou poistenia bojových plemien.
Pred tým, ako sa poistenie uzavrie je potrebné pripraviť si pas vášho zvieraťa. Psík musí byť riadne očipovaný alebo tetovaný, tým má pridelený špeciálny kód, ktorý určuje jeho jedinečnú identifikáciu. Tieto dve kritériá by mal pes spĺňať pred vstupom do poistenia.

Aký psík bude poistený? 
Mladší ako 9 rokov (pokiaľ je v hmotnostnej kategórií do 40 kg)
Mladší ako 5 rokov (pokiaľ je v hmotnostnej kategórií nad 40 kg)

Ak trváte na uzavretí poistenia psíka len pre prípady úhynu alebo útraty, poisťovňa bude vyžadovať preukaz pôvodu psa alebo jeho preukaz špeciálneho výcviku. Poistné krytie závisí od typu pripoistení. V našej krajine sa pohybuje v rozmedzí od 500 € do 1330 €.