Poistenie domácnosti, predmet a stanovenie výšky

0
1849

Pri každom odchode z domu sa obávate sa, že vás vykradnú, vznikne doma požiar alebo vás vytopí voda z radiátora či klimatizácie? Poistením domácnosti sa rozumie poistenie súboru hnuteľných vecí, ktoré sa nachádzajú v rodinnom dome alebo byte a sú súčasťou zariadenia tejto domácnosti pre uspokojenie štandardu klienta. Škodu nahrádzajú poisťovne v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

Čo je predmetom poistenia?

Domácnosť je súbor hnuteľných vecí, tvoriacich zariadenie bytu alebo domu, pod tým rozumieme najmä:

 • nábytok, svietidlá
 • umelecké predmety, starožitnosti, zbierky
 • peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny
 • domáce elektrospotrebiče – biela technika
 • výpočtová a audiovizuálna technika, anténne systémy, fotoaparáty a pod.
 • športové potreby, hobby náradie a zariadenia
 • koberce a dekoračný textil
 • veci osobnej potreby – šatstvo a obuv
 • cennosti – drahé kovy, perly alebo kamene
 • náklady, vynaložené na stavebné úpravy v nájomnom byte
 • ostatné – kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, veci v nebytových priestoroch patriacich k bytu, atď.

poistenie-domácnosti-1 Poistenie domácnosti, predmet a stanovenie výšky

Stanovenie správnej poistnej sumy

Domácnosť by mala byť poistená na takú sumu, ktorá zodpovedá nákladom na znovuobstaranie poistnou udalosťou poškodenej alebo zničenej veci. Ak si stanovíte poistnú sumu výrazne nižšiu ako je skutočná nová hodnota zariadenia domácnosti, vystavujete sa riziku podpoistenia, čo môže mať za následok krátenie poistného plnenia po poistnej udalosti. Opačným javom je nadpoistenie, kedy si poistník nadhodnotí majetok, čo tiež nie je v poriadku, pretože poisťovňa by mala v prípade poistnej udalosti zaplatiť len skutočné náklady na opravu alebo obstaranie poškodenej alebo zničenej veci.

Bezpečnostný uzamykací systém

Domácnosť by mala byť chránená bezpečnostným uzamykacím systémom na vstupných dverách a  vstupné dvere by mali byť  odolné voči  vŕtaniu, rozlomeniu a pod. V prípade väčších hodnôt v domácnosti sa odporúča inštalovať elektronický zabezpečovací systém. Ak je byt na prízemí v bytovom dome alebo v rodinnom dome, je potrebné sa zaujímať aj o zabezpečenie okien,  balkónových dverí pivničných okien.

5/5 - (7 votes)