Životné poistenie – výhody a nevýhody

0
7632
typy zivotneho poistenia

Otázkou životného poistenia sa zaoberá čoraz viac ľudí, a tak je to správne. Jednou z najväčších nevýhod životného poistenia je, že ho ešte nemáte uzatvorené.

Životné poistenie

Pred samotným určením si výhod a nevýhod, je dôležité si povedať, čo životné poistenie vôbec je. Je to poistenie, ktoré si môžete uzatvoriť a tým zabezpečiť seba, prípadne aj svojich blízkych pre prípad udalosti, ktorá môže nastať. Predmetom poistenia je zväčša udalosť, ktorá je nepríjemná. Preto podstatou tohto poistenia je vykryť náklady a riziká, ktoré môžu nastať v prípade tejto udalosti. Udalosť, na ktorú sa poistite si môžeme zvoliť, vtedy ju voláme poistná udalosť a peniaze, ktoré sú vám vyplácane poisťovňou je poistné plnenie. Okrem udalosti si môžete zvoliť aj poisťovňu, s ktorou uzatvoríte zmluvu o životnom poistení.

3-1024x536 Životné poistenie - výhody a nevýhody

Typy životného poistenia

Okrem poisťovne a udalosti si môžete vybrať aj typ životného poistenia. Medzi základné typy ŽP patrí rizikové životné poistenie, investičné a kapitálové.

  1. Rizikové životné poistenie – podstatou tohto poistenia je, že si zvolíte udalosť, na ktorú uzatvoríte životné poistenie. Na túto udalosť budete posielať sumu, buď jednorazovo alebo pravidelne vo výške, ktorú si opäť zvolíte vy. V prípade, že sa vám táto udalosť stane, poisťovňa vám peniaze vyplatí. Na druhej strane, ak sa nenastane, peniaze vám poisťovňa nevyplatí. Zväčša je súčasťou tohto poistenia úrazové poistenie.
  2. Investičné životné poistenie – už z názvu vyplýva, že ide o poistenie, pri ktorom sa investujú peniaze. Nerobíte to samozrejme vy, ale poisťovňa. Aj v tomto prípade platí, že uzatvoríte zmluvu s poisťovňou na konkrétnu udalosť. Na svoje konto prispievate určitou sumou, avšak platíte aj poistné, ktoré poisťovňa za vás investuje do určitých cenných papierov. V prípade, že na základe tohto investovania nastanú určité výnosy a zárobky, poisťovňa vám ich pripíše na osobné konto. Avšak, môže nastať aj situácia, pri ktorej môžete prerobiť. Na rozdiel od klasického investovania je výhoda v tom, že sa využíva len výška poistného a nie celá suma peňazí. Okrem iného, v zmluve si vyberáte aj dátum vyplatenia peňazí, väčšinou ak dosiahnete určitý vek – napríklad 50 rokov.
  3. Kapitálové životné poistenie – čo sa týka kapitálového životného poistenia, jeho podstata vychádza z investičného poistenia. Rovnako platí, že platíte dve sumy. Jedna ide na vaše osobné konto a ta druhá je poistné. Na rozdiel od investičného, sa tieto peniaze neinvestujú, ale poisťovňa vám na ňu pripisuje určité úroky. Je dôležité, aby ste si pred podpísaním zmluvy prečítali, o akú výšku úroku pôjde, tiež je dôležité, aby ste si pozreli, aké poplatky si poisťovňa bude strhávať a aká časť z poistného sa vám bude pripisovať na vaše osobné konto, pretože nie je dôležité sa pozerať len na výšku zárobku, ale na výšku poplatkov.

4-1024x536 Životné poistenie - výhody a nevýhody

Najčastejšie dôvody na uzatvorenie ŽP

Ak stále premýšľate nad tým, aký dôvod by mal byť, aby ste si ŽP uzatvorili, dôvodov je mnoho. Ako sme spomenuli, ide o vyplácanie peňazí, ktoré nastanú v prípade nejakého rizika. Bohužiaľ ide o nečakané udalosti, ktoré môžu nastať a vy nemôžete vedieť, kedy túto pomoc budete potrebovať. Zväčša si ľudia uzatvárajú ŽP pre prípad smrti alebo dožitia určitého veku. Tiež je možné si na poistenie pripoistiť aj iné riziká, napríklad chorobu, invaliditu alebo úraz a iné.

5-1024x536 Životné poistenie - výhody a nevýhody

Výhody životného poistenia

Zo samotnej podstaty životného poistenia vychádza, že je dobré ho mať uzatvorené, a to kvôli nečakaným udalostiam. Okrem iného výhodou rizikového životného poistenia je, že je možné ho poistiť na viac než 1 osobu, je možné pripoistiť inú osobu, prípade dopoistiť iné riziká alebo ich odstrániť. Tiež platí, že ide o poistenia transparentné, pri ktorých viete, za ktoré riziko koľko zaplatíte.

1-1024x536 Životné poistenie - výhody a nevýhody

Nevýhody životného poistenia

Ako sme už spomínali, dôležité je si naštudovať zmluvu s poisťovňou a vybrať si takú, pri ktorej nebudete platiť veľa alebo pri ktorej si nebude strhávať poisťovňa vysoké poplatky. Nepozerajte preto na výšku úroku, ale na všetky alternatívy poplatkov, pretože takéto poistenie pre vás nebude výhodné. V mnohých prípadoch je nevýhodou aj vysoký poplatok, ak si sumu peňazí vezmete ešte skôr, než uplynie jeho doba. Tiež platí, že musíte uvádzať pravdivé informácie o vašom zdravotnom stave, pretože klamanie sa vám môže vypomstiť.

5/5 - (1 vote)