utorok, 23 apríla, 2024

Formulár pre najvýhodnejšiu hypotéku ↓↓↓

Hypotekárna kalkulačka a ako získať hypotéku

Ak túžite po vlastnom bývaní a radi by ste získali hypotekárny úver, prinášame vám stručný prehľad základných informácií, ktoré potrebujete vedieť pre jeho získanie.

Pre koho je hypotéka určená?

Hypotéka je dlhodobý úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. Ich splatnosť sa hýbe v rozmedzí 4 až 40 rokov, čo závisí od konkrétnej banky.

O hypotéku môže žiadať:

 • fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov
 • je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, pričom jeden zo žiadateľov je občanom krajiny EÚ
 • žiadateľ má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý musí banke dokladovať

Úver na bývanie – aké doklady potrebujete?

 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a vodičský preukaz, prípadne kartičku poistenca)
 • doklad o adrese (výpis z účtu – v prípade, že o úver žiadate v inej ako svojej banke)
 • potvrdenie o príjme, prípadne iný doklad o pravidelnom príjme, napr. ak máte iný príjem, napríklad z nájmu, je potrebné doložiť daňové priznanie
 • výpis z účtu, na ktorý vám chodí príjem posledné 3 mesiace
 • výplatné pásky za posledné 3 mesiace, v prípade, že je váš príjem vyplácaný v hotovosti
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v prípade, že je váš príjem vyplácaný v hotovosti
 • rozsudok o rozvode, v prípade, že sa jedná o rozvedeného žiadateľa

Hypotéka podmienky

Aké doklady k nehnuteľnosti potrebujete:

 • kúpna zmluva, prípadne zmluva o budúcej zmluve k žiadosti, avšak k čerpaniu musí byť už podpísaná kúpna zmluva (v prípade, že je účelom kúpa nehnuteľnosti)
 • znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva (avšak nie starší ako rok)
 • poistná zmluva k zabezpečovanej nehnuteľnosti (môže byť uzatvorená aj po schválení hypotéky, najneskôr však pred prvým čerpaním)
 • zmluva o výstavbe alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo Zmluva o dielo (ak sa jedná o kúpu vo výstavbe)
 • právoplatný rozsudok o rozvode a dohoda manželov o vysporiadaní BSM
 • právoplatné osvedčenie o dedičstve (ak je účelom hypotéky vysporiadanie dedičstva, napríklad vyplatenie súrodencov)