Prečo sa zaujímať o dôchodkové sporenie už v mladom veku?

0
1537
2. dochodkovy pilier

Mnoho mladých ľudí prichádza  s názorom, že si sporiť do dôchodku nebudú, pretože vek vstupu do dôchodku sa stále posúva. Samozrejme, to nie je správne. Práve naopak, začať sporiť si na dôchodok je potrebné čím skôr. Viete prečo?

1. pilier

Prvý pilier je v podstate neovplyvniteľný. Do prvého piliera prispieva každý zamestnanec určitou čiastkou, ktorú odvádza zo svojej mzdy. Kým 14 % za neho odvádza zamestnávateľ, 4 % odvádza on sám. SZČO odvádza celú sumu sama, ktorá je momentálne vo výške 18 %. Avšak, tieto peniaze sú ihneď použité na vyplácanie súčasných dôchodkov. Preto, ak chcete počas dôchodkového veku žiť kvalitný život, je potrebné začať premýšľať o dôchodkovom sporení už pri prvom zamestnaní a sporiť si do 2. dôchodkového piliera.

2-1024x536 Prečo sa zaujímať o dôchodkové sporenie už v mladom veku?

2. pilier

Kým prvý pilier je povinný, ten druhý si môžete vytvoriť dobrovoľne. Ide skôr o sporivý pilier, ktorý len ovplyvní výšku dôchodku. To znamená, že suma, ktorú sa rozhodnete odvádzať do 2. piliera sa prerozdelí, a to tak, že určitá suma (momentálne 12,75 %) sa bude odvádzať Sociálnej poisťovni a zvyšné percento (5,25 %) sa bude odvádzať vám na dôchodkový účet. Pričom tieto peniaze sa investujú a navýšia sumu, ktorá vám bude v čase dôchodku vyplácaná. O tomto pilieri by mali rozmýšľať najmä mladí ľudia do 35 rokov.

Výhody 2. piliera

Výhodou druhého piliera je, že peniaze sporiteľov sa zhodnocujú, aby bol dôchodok čo najvyšší. Ďalšou výhodou je, že práve tento dôchodok je možné dediť, čo pri 1. pilieri nie je možné. Rovnako tak, ako výhodu môžeme počítať, že všetky tieto úspory sú vašim vlastným majetkom, a teda sú evidované na osobnom dôchodkovom účte. To znamená, že peniaze budete mať v bezpečí, pretože na nich štát nemôže siahať. Prečo vlastne o tom píšeme? Pretože výška dôchodku sa každým rokom znižuje a vek vstupu do dôchodku sa predlžuje. Rozdiel je aj v tom, kedy si začnete sporiť na dôchodok. Ak vezmeme do úvahy, že 20 a 30 ročný človek chce dostávať rovnaký dôchodok, potom 20 ročnému stačí odvádzať do druhého piliera približne 50 € mesačne, avšak 30 ročný bude musieť odvádzať ďaleko vyššiu sumu.

4-1024x536 Prečo sa zaujímať o dôchodkové sporenie už v mladom veku?

3. pilier

Aj pri 3. dôchodkovom pilieri platí, že je úplne dobrovoľné, ak teda nerátame ľudí, ktorí majú rizikovú prácu. Tí si 3. dôchodkový pilier založiť musia. Tiež je možné peniaze z tohto piliera dediť. V čom je rozdiel oproti 2. pilieru je to, že do 3. piliera vám môže prispieť aj váš zamestnávateľ a je zvýhodnený daňovými úľavami. Ak ste SZČO, potom je pre vás lepšie investovať tieto peniaze do podielových fondov. Čo je však najväčšou výhodou 3. dôchodkového piliera je to, že peniaze, ktoré do neho vložíte, idú len vám. Žiadna čiastka sa neodvádza štátu. Preto opäť platí, že ak chcete mať kvalitný život počas dôchodkového veku, je potrebné začať si sporiť čím skôr. Viac informácií o týchto pilieroch si môžete prečítať aj v minulom článku.