I. II. a III. dôchodkový pilier. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

0
1216
šetrenie na dôchodok

Šetriť a sporiť peniaze sami pre seba je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Viacero ľudí nerozmýšľa vôbec nad tým, že by si sporil a mal peniaze do dôchodku, čo je veľká chyba. Viacero z nich si dokonca myslí, že si sporiť nepotrebujú, pretože sa dôchodku vôbec nedožijú. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, aké výhody má II. a III. dôchodkový pilier.

I. pilier

O tomto pilieri počul už určite každý z vás, teda tí z vás, ktorí už začali zarábať. I. pilier funguje na princípe odvádzania peňazí štátu do Sociálnej poisťovne. Môžete si byť istí, že z týchto peňazí, ak budete v dôchodku, neuvidíte nič. Kým vy odvádzate dane štátu, štát práve z tohto pilieru vypláca dôchodok všetkým ľuďom. Síce je tento pilier povinný, nikdy v ňom nie je dostatok peňazí. A to si predstavte, že o takých 25-30 rokov bude počet dôchodcov ešte väčší. Preto by ste mali myslieť na svoju budúcnosť už teraz a pozrieť sa na II. pilier.

3-1024x536 I. II. a III. dôchodkový pilier. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

II. pilier

Výhodou II. dôchodkového pilieru alebo tiež aj Starobného dôchodkového sporenia je to, že je dobrovoľný a je možné ho dediť. Čiže aj v prípade smrti sporiteľa, peniaze neprepadnú štátu. Ako sme už spomenuli vyššie, práve tento pilier je dobré mať otvorený. Peniaze, ktoré si do tohto pilieru odvádzate idú sčasti aj vám. Ak vstúpite do II.  pilieru, potom sa pomer peňazí v roku 2021 prerozdelí takto. Celková výška odvodov je 18 %, avšak 12,75 % z nich je sadzba poistného na starobné poistenie, ktoré ide do I. pilieru a zvyšných 5,25 % je sadzba povinných príspevkov do II. piliera. Každým rokom sa tieto percentá zvyšujú o 0,25, až do roku 2024, kedy to bude 6 %. Okrem toho ďalšou výhodou je to, že sporitelia majú v tomto pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktorých výška je neobmedzená.

2-1024x536 I. II. a III. dôchodkový pilier. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

III. pilier

III. pilier je tretia a posledná možnosť dôchodkového piliera. Ide o doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je úplne dobrovoľné a tiež je možné peniaze z neho dediť. Jedine, ak pracujete v rizikovej práci, potom je vašou povinnosťou mať tento III. pilier založený. Ďalšou výhodou tohto piliera je, že je zvýhodnený daňovými úľavami. Zároveň je možné, že vám do tohto pilieru môže prispievať aj váš zamestnávateľ. Avšak, ak túto možnosť nevyužijete alebo patríte medzi SZČO, potom je pre vás rozumnejšie investovať do podielových fondov, aby mal pre vás III. pilier ako taký zmysel. Nezabúdajte tiež, že v tomto pilieri sa môžete spoliehať len samy na seba.

1-1024x536 I. II. a III. dôchodkový pilier. Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Je dôležité zvážiť všetky možnosti a výhody, ktoré vás pri tomto dôchodkovom sporení čakajú a vybrať si ten, ktorý bude pre vás najvýhodnejší.