Vzorec pre výpočet DPH v MS Excel

0
8485

Daň z pridanej hodnoty môžeme vypočítať viacerými spôsobmi. V nasledujúcom článku si predstavíme možnosti výpočtu DPH v programe balíka Office Excel. Pri výpočte DPH musíte poznať len 2 premenné a to sadzbu DPH v danej krajine a sumu, ktorú chcete prepočítať.

Suma bez DPH

Pokiaľ poznáte sumu bez DPH, tak viete vypočítať hodnotu dane ako suma bez DPH vynásobená podielom sadzby DPH a hodnoty 100.

excel-dph-prepocet1-300x173 Vzorec pre výpočet DPH v MS Excel

Sumu s DPH vypočítate pomocou hodnoty bez DPH tak, že vynásobíte sumu bez DPH číslom 1,2, čo predstavuje hodnotu 1 + 20%DPH/100.

bez-dph-na-s-dph-300x171 Vzorec pre výpočet DPH v MS Excel

DPH

V prípade že poznáte len sumu DPH a potrebujete zistiť hodnotu bez DPH podelíte hodnotu DPH s koeficientom 20% DPH/100.

excel-dph-prepocet3-300x170 Vzorec pre výpočet DPH v MS Excel

Pokiaľ potrebujete vypočítať sumu s DPH z hodnoty dane, vypočítate ju ako hodnota DPH spočítaná s hodnotou DPH/(sadzba DPH/100).

prepocet-DPH-z-DPH-300x171 Vzorec pre výpočet DPH v MS Excel

Suma s DPH

Hodnotu DPH vypočítate zo sumy s DPH, keď zo sumy s DPH odpočítate sumu s DPH podelenú hodnotou 1 navýšenú o podelenú sadzbu DPH/100.

excel-dph-prepocet5-300x171 Vzorec pre výpočet DPH v MS Excel

V prípade že potrebujete zo sumy s DPH určiť hodnotu bez DPH stačí podeliť sumu s DPH hodnotou 1,2 – ktorá predstavuje hodnotu 1 navýšenú o podiel sadzby DPH a hodnoty 100.

excel-dph-prepocet6-300x172 Vzorec pre výpočet DPH v MS Excel

Stiahnite si výpočet DPH v tabuľke Excelu. Na tomto odkaze.