Sadzba DPH
Znížená sadzba DPH
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
  Zaokrúhliť na celé €

Kalkulačka pre výpočet DPH

Prinášame vám jednoduchú daňovú kalkulačku DPH. Tento nástroj ocenia najmä podnikatelia a firmy, ktoré sú plátci DPH a potrebujú rýchlo zistiť daň na výstupe, prípadne výslednú fakturovanú sumu s DPH.

Sadzba DPH

Sadzba DPH je skratkou dane z pridanej hodnoty, ide o typ nepriamej dane a je jednou z hlavných zložiek príjmov štátneho rozpočtu. Spotreba v danom štáte je zdaňovaná práve pomocou dane z pridanej hodnoty. Výšku DPH určuje zákon a závisí od produktu alebo služby, na ktorú sa vzťahuje. Základná sadzba výšky dane na Slovensku je stanovená na 20%. Znížená sadzba dane platí len na lieky, medicínske potreby a knihy, ktorá je na úrovni 10%.

what-is-my-tax-id-number-for-business-1024x682 Kalkulačka na výpočet DPH

Výpočet DPH

Cena s DPH = Cena bez DPH + DPH = Cena bez DPH × (1 + Sadzba DPH/100)

Cena bez DPH = Cena s DPH – DPH = Cena s DPH / (1 + Sadzba DPH/100)

DPH = Cena s DPH – Cena bez DPH = Cena bez DPH × Sadzba DPH/100)

Zákon o DPH

Úplné znenie zákona č. 222/2004 Z.z. o Dani z pridanej hodnoty