Ako funguje stavebný úver?

0
804

Stavebný úver slúži na zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu bytu či domu, prípadne na jeho rekonštrukciu, a ďalej potom na iné stavebné úpravy súvisiace s vašou nehnuteľnosťou. Predtým, ako požiadate o stavebný úver, je potrebné mať uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení. Výšku stavebného úveru tvorí rozdiel medzi cieľovou a našetrenou sumou, a tento rozdiel by mal byť minimálne 10 % z cieľovej sumy.

real-estate-broker-agent-presenting-consult-customer-decision-making-sign-insurance-form-agreement-1024x585 Ako funguje stavebný úver?

 

Podmienky získania nároku na stavebný úver:

  • nasporenie stanovenej sumy (túto čiastku si určuje každá stavebná sporiteľňa sama)
  • dosiahnutie stanovenej hodnoty „hodnotiaceho čísla“ (toto číslo primárne zohľadňuje dobu sporenia a výšku vkladu)
  • je potrebné sporiť minimálne 24 mesiacov

Kedy môžem požiadať o stavebný úver?

V prvom rade je dôležitá doba sporenia na účet vášho stavebného sporenia. Touto dobou sú 2 roky. Aby ste o úver zo stavebného sporenia mohli požiadať, musíte tiež nasporiť určitú minimálnu čiastku. Do tejto nasporenej sumy sa vždy počítajú aj úroky a štátna pomoc. Nasporená čiastka by nemala byť nižšia ako 40 % cieľovej sumy a takisto je potrebné dosiahnuť aj stanovenú hodnotu „hodnotiaceho čísla“, t.j. čísla vyjadrujúceho Váš výkon ako sporiteľa.

Úroková sadzba je známa vopred

Pri riadnom úvere zo stavebného sporenia platí, že úroková sadzba je pre všetkých rovnaká. Už v čase uzavretia stavebného sporenia teda viete, za akú úrokovú sadzbu si budete v budúcnosti môcť vziať stavebný úver. Táto úroková sadzba je potom pevná po celú dobu splácania tohto úveru.

Čo budete potrebovať?

  • Vaše identifikačné údaje ( údaje o stavebnej sporiteľni, ako aj o stavebnom sporiteľovi)
  • Doklad totožnosti
  • Potvrdenie o vašich príjmoch
  • Informácie o vašich záväzkoch, tzn. iné úvery, pôžičky atď.
  • Informácie o nákladoch vo vašej domácnosti
  • Doklady, ktorými doložíte účel úveru (zmluvy, faktúry,..)
  • Doklady pre zabezpečenie úveru (výpis z katastra nehnuteľnosti, znalecký posudok a ďalšie …)

Následne stavebná sporiteľňa posúdi vašu bonitu, schopnosť splácať úver a usúdi, či vám úver poskytne. Peniaze potom začínate splácať nasledujúci mesiac po mesiaci, kedy došlo k čerpaniu, a to spravidla buď formou inkasa, ktoré si v banke zriadite, alebo formou trvalých príkazov.