Poistenie domácností. Prečo a ako to urobiť?

0
1556
poistenie domácnosti

Ochrániť svoju domácnosť, majetok, zariadenie či samotných ľudí, ktorí žijú v domácnosti, teraz nemôže byť ľahšie. Ochrániť a poistiť si nemusíte len nehnuteľnosť, ale tiež aj jednotlivé hnuteľnosti v ňom. Prečo tak urobiť a ako na to? Prinášame vám pár jednoduchých tipov, ako na to.

Bývajte v bezpečnom domove

Poistením domácnosti môžete bývať v bezpečnom a pokojnom domove. Poistenie sa vzťahuje či už na samotnú nehnuteľnosť, čiže dom alebo byt, ale tiež aj na jednotlivé hnuteľnosti, ktoré v domácnosti máte. Dôvodov na poistenie je niekoľko. Poistenie domácnosti sa vzťahuje najmä pre prípad živelnej pohromy, vandalizmu, krádeže či na škody, ktoré sú spôsobené na majetku alebo na zdraví osoby, ktorá v domácnosti žije.

7-1024x536 Poistenie domácností. Prečo a ako to urobiť?

Čo všetko predstavuje nehnuteľnosť?

Samozrejme okrem rodinného domu alebo bytu, ktorý vlastníte, sa za nehnuteľnosť považuje aj rekreačná oblasť, mobilný dom, budova, ktorá je vo výstavbe, ale aj budovy, ktoré obklopujú dom a sú v jej tesnej blízkosti, ako napríklad garáž, kôlňa, oplotenie, bazén či záhradný domček a altánok. Rovnako je možné poistiť aj stavebný materiál, stavebné mechanizmy, náradie a elektromotory v poistených nehnuteľnostiach.

6-1024x536 Poistenie domácností. Prečo a ako to urobiť?

Čo sa považuje na hnuteľnosť?

Okrem drahých predmetov a cennosti, ktoré vlastníte a doma máte, ako napríklad šperky, drahé kamene, kovy, perly, nejaké umelecké predmety, zbierky, ktoré majú vyššiu hodnotu, prípadne cenné papiere, vkladné či šekové knižky , ceniny, platobné karty či vyšší obnos peňazí, si môžete poistiť aj domáce elektrospotrebiče, technické zariadenie, ako napríklad fotoaparáty, filmovacie nástroje, výpočtovú techniku či technické náradia a nástroje. Rovnako sa za predmet poistenia domácnosti môže považovať aj nábytok, šatstvo, koberce, športové potreby či kozmetika, potraviny, knihy, hračky, skutočne čokoľvek čoho ste vlastníkom a čo by mohlo byť buď odcudzené alebo poškodené.

4-1024x536 Poistenie domácností. Prečo a ako to urobiť?

Čo treba pred poistením vedieť?

Ešte pred samotným uzatvorením poistenia domácnosti, by ste mali vedieť, že vaša domácnosť musí byť vopred dostatočne zabezpečená, pretože inak s vami poisťovňa zmluvu nepodpíše. Vaše zabezpečenie domácnosti ovplyvňuje aj výšku poistnej sumy, tzn., že čím kvalitnejšie budete mať zabezpečenú domácnosť a čím kvalitnejšie zabezpečovacie prvky budete mať, tým bude aj poistná sumy vyššia. Rovnako to ovplyvňuje aj poloha domácnosti. V prípade, že sa vaša domácnosť nachádza v rizikových lokalitách, je potrebné nevyhnutne doplniť mechanické zabezpečenie aj zabezpečením elektronickým. Alebo ak sa vaša domácnosť nachádza v bytovom dome na prízemí, čiže veľmi ľahko dostupnom mieste, mali by ste sa zamerať okrem bezpečnostných dverí a bezpečnostného uzamykacieho systému aj na kritické otvory, tzn. na okná, výklady, svetlíky a podobne. Tieto časti by mali byť zabezpečené prvkami, ako sú bezpečnostné rolety, zabezpečovacie fólie a sklá, prípadne ochranné mreže a viacbodové uzamykacie systémy. Mali byť chránené a odolné najmä pred prerazením, rozlomením, odvŕtaním či vylomením.

5-1024x536 Poistenie domácností. Prečo a ako to urobiť?

Čo ovplyvňuje cenu poistného?

Platí pravidlo, že každá poisťovňa môže mať výšku poistného nastavenú inak a rovnako tak aj faktory, ktoré výšku poistného môžu ovplyvniť. Avšak vo všeobecnosti platí, že sa treba zamerať najmä na stav a hodnotu majetku, na veľkosť plochy a lokalita domácnosti, výšku zvolenej spoluúčasti, hodnotu, na ktorú sa poistenie uzatvára či rozsah poistného krytia.

3-1024x536 Poistenie domácností. Prečo a ako to urobiť?

Na čo si treba dávať pozor?

Dôležité je si v poistnej zmluve nastaviť, na čo konkrétne budete mať domácnosť poistenú a čo jednotlivé slová znamenajú. Treba si osvojiť pojmy, ako sú vlámanie, lúpež, krádež, krádež vlámaním či prostá krádež. Každá poisťovňa môže mať tieto pojmy definované inak. Rovnako si preštudujte aké sú podmienky poistenia či čo robiť a ako postupovať v prípade vypovedania zmluvy. Nezabudnite si pred podpísaním zmluvy prečítať všetko viackrát, prípadne sa opýtať, ak vám niečo nie je jasné.

5/5 - (1 vote)