Máte poistený majetok? Poistite sa zodpovedne!

0
1328
krasny dizajnovy moderny dom

Poistenie majetku je vám na to, aby ich chránilo pred finančnými rizikami súvisiacimi s náhodným  poškodením majetku. Pri poistení zodpovednosti za škodu dokáže majetkové poistenie ochrániť majiteľa pred finančnými rizikami, ktoré vyplývajú z občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví. Samozrejme, len v rozsahu podľa vopred daných poistných podmienok.

Čo poistenie zahŕňa?

Pred uzatvorením akéhokoľvek poistenia by ste si mali v prvom rade urobiť malý prehľad poskytovaných poistení. Predmetom poistenia môže byť váš dom, byt alebo akékoľvek zariadenie v domácnosti uvedené v poistnej zmluve a spĺňa všetky podmienky uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach danej poisťovne. Poistným rizikom však môže byť jedno, ale aj viacero nebezpečí, napr. požiar, voda alebo iný živel. Ak preto vlastníte majetok, bolo by viac ako vhodné poistiť ho. Predídete tak mnohým, najmä finančným, problémom.

Výnimky, kedy neplatí

V prípade, že vaša domácnosť slúži na podnikateľské účely, nie je možné na ne uplatniť klasické majetkové poistenie domácnosti. Poistenie sa väčšinou nevzťahuje ani na požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou majiteľa alebo na víchricu v prípade neudržiavaných budov. Ďalej neplatí v prípadne katastrofických škôd spôsobených plesňou či vlhkosťou a inými záležitosťami zahrnutými v poistných podmienkach. 

Obmedzenia majetkového poistenia

Ako na každé iné poistenia a papierovačky, aj v rámci majetkového poistenia platia určité limity. Každú škodu spôsobenú požiarom, výbuchom či vlámaním alebo vandalizmom musíte nahlásiť policajnému zboru. Ďalej môže byť poistenie úplne logicky ponížené aj v prípade dokázania zavinenia majiteľa.

Taktiež by ste si mali dávať veľký pozor pri vypĺňaní formalít, ako plocha domu v m2. Poisťovňa ďalej nezvykne vyplácať ani čisto finančné škody. Základom je teda dôkladne si prečítať všetky všeobecne platné podmienky pre danú poisťovňu.

Poistenie nehnuteľnosti či domácnosti by malo byť v dnešnej dobe, podoben ako životné poistenie, samozrejmosťou. Suma takéhoto poistenia na rok sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých desiatok až dve stovky za rok. Táto suma je rozhodne lepšia ako utratiť 50-tisíc na opravu nečakanej škody. Preto by ste mali radšej priškrtiť rodinný rozpočet o čo sa dá a čo-to investovať aj do poistenia vášho bývania.