Úver vs. Hypotéka

0
1225

Poznáte rozdiel medzi týmito dvoma pojmami? Chcete si požičať peniaze z banky a neviete, či potrebujete úver alebo hypotéku? Vedieť rozdiel medzi úverom a hypotékou by malo byť základom vašej finančnej gramotnosti, preto vám dnes vysvetlíme, kedy si máte zobrať uver a v akých prípadoch rozmýšľať nad hypotékou.

Všeobecné pomenovanie pre pôžičku

Úver je v podstate iné pomenovanie pre pôžičku, ide o požičanie si peňazí od banky alebo inej inštitúcie v určitom časovom obmedzení, vo väčšine prípadoch aj s úrokmi. Vďaka úveru vám banka poskytne finančné prostriedky, avšak len do určenej sumy, ktorú potom splácate v mesačných intervaloch.

Existuje niekoľko podmienok, na základe ktorých rozdeľujeme typy úverov. Z časového hľadiska delíme úvery na:

  • Krátkodobé : ide o úvery s platnosťou do 1 roka
  • Strednodobé : úvery so splatnosťou 4-5 rokov
  • Dlhodobé : pri tomto type ide o úvery s platnosťou nad 5 rokov, avšak maximálnu splatnosť majú 10 rokov

Ďalej sa úvery delia na účelové a bezúčelové, na základe toho, načo si peniaze požičiavate a takisto existuje ešte spotrebný uver a hypotekárny uver. Spotrebný úver je najbežnejší úver, o ktorom hovoríme, keď si chceme ísť požičať z banky peniaze. Ide o druh úveru, ktorý si dlžník zaobstará pokiaľ ide o kúpu spotrebného tovaru. Pod týmto termínom si predstavíme napríklad auto, elektrotechniku, nábytok a podobne.

Čo je hypotéka? (druh úveru)

Ako sme vyššie spomínali, pokiaľ hovoríme o hypotéke, hovoríme vlastne o type úveru. Hypotekárny úver je z časového hľadiska dlhodobý účelový úver, pri ktorom sa zakladá nehnuteľnosť. Táto nehnuteľnosť potom slúži banke ako poistka, pokiaľ by ste odmietali splácať peniaze. Rozdiel medzi klasickým úverom a hypotékou je najmä v tom, že zatiaľ čo uver môžete splácať najviac 10 rokov, pri hypotéke je doba splácania oveľa dlhšia, hovoríme o 30tich rokov a viac.