Sociálne štipendium, kedy naň máte nárok?

0
761
socialne stipendium

Ak ste študent, určite viete, že štúdium je síce zadarmo, ale okolo neho vzniká množstvo iných výdavkov. Ak ste študent zo sociálne znevýhodneného prostredia, máte nárok na podporu od štátu, teda ak spĺňate niekoľko základných podmienok, môžete požiadať o sociálne štipendium, ktoré vašu situáciu zlepší. Čo musíte spĺňať? 

1. Denné štúdium

Sociálne štipendium môžete získať iba ak študujete dennou formou v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia na VŠ so sídlom na Slovensku. Priznanie štipendia nie je vekovo ohraničené, t.j. môžeš mať viac ako 26 rokov.

2. Bez titulu

Ak ste už dosiahli vysokoškolské vzdelanie v práve študovanom stupni štúdia, počas tohto stupňa na štipendium už nemáte nárok. Platí však, že študent ktorý získal titul v 2. stupni už stratil nárok na získanie štipendia celkovo.

3. Bez prekročenia štandarnej dĺžky štúdia

Štipendium môžete získať iba ak nebola prekročená štandardná dĺžku štúdia (napr. neštudujete Bc. dlhšie ako 3 roky). Tu ale treba dávať pozor, pretože prekročenie štandardnej dĺžky štúdia pre účely sociálneho štipendia sa počíta úplne inak ako pre účely platenia školného.

4. Trvalý pobyt v Slovenskej republike

Trvalý pobyt musíte mať na Slovensku, štátne občianstvo v tomto však nie je rozhodujúce.

5. Splnenie potrebných podmienok

Pri výpočte výšky štipendia sa zohľadňuje celkový príjem spoločne posudzovaných osôb. Sociálne štipendium môže byť priznané iba tým študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Posudzovať sa môžu tvoji rodičia, súrodenci, manžel, príp. vlastné deti – teda najbližší rodinní príslušníci.

Podajte písomnú žiadosť

Písomnú žiadosť o sociálne štipendium treba podať na príslušné miesto na fakulte. Žiadosť možno podať kedykoľvek počas akademického roka, od septembra do júna. Zložitosť postupu závisí od dokladov, ktoré si šškola vypýta. Pri každom prípade sa postupuje individuálne, každý študent potrebuje iné potvrdenia a doklady.

Aká je výška sociálneho štipendia tento akademický rok?

Minimálna výška štipendia: 10 €
Škola je od trvalého bydliska menej než 30 km: max. 240 €
Škola je od trvalého bydliska viac než 30 km: max. 285 €

Sociálne štipendium, kedy naň máte nárok?
5 (100%) 1 vote