Výpoveď zmluvy životného poistenia

0
2719
zivotne poistenie

Uzatvorili ste si životné poistenie, ale vyskytol sa vám dôvod, na základe ktorého chcete poistenie zrušiť či ukončiť. Máte právo podať výpoveď a zmluvu následne ukončiť.
Aké môžu byť dôvody a ako na to? 

Kto môže vypovedať zmluvu?

  • poistník
  • osoba, ktorej bola udelená plná moc od poistníka

Platnosť výpovede životného poistenia

Platnosť výpovede je podmienená zákonnými požiadavkami, poistnými podmienkami poisťovne a doložením všetkého, čo treba v potrebnom termíne. Ak splníte všetky tieto predpoklady, poisťovňa vypovie životné poistenie ku dňu doručenia výpovede. Vo výnimočných prípadoch bude poisťovňa informovať o ďalšom postupe.

Dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy

  • dožitie sa konca poistného obdobia
  • úmrtie poisteného
  • rozhodnutie zrušiť poistnú zmluvu s výplatou odkupnej hodnoty
  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy
  • odmienutie poisťovateľom
  • možnosť odstúpenia od zmluvy do 30 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy

Ako postupovať pri výpovedi?

Je to jednoduché! Vytvorenie a zaslanie výpovede nezaberie vôbec veľa času. Zadajte do potrebného formulára údaje a vygenerujte si výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie na vybraných webových stránkach. Ak je potrebný priložiť nejaký doklad, napr. Úmrtný list, priložte ho. Následne danú výpoveď zašlite na adresu svojej poisťovne. V prípade, že musíte stihnúť lehotu na podanie výpovede, je dobré ak si preveríte termín poštovej zásielky, prípadne sa rozhodnete pre osobné doručenie na pobočku poisťovne.

5/5 - (1 vote)