Cestovné poistenie doma a v zahraničí

0
1692
cestovné poistenie

Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdelenia peňažných fondov, ktorú vykonáva poisťovňa na základe poistných vzťahov. Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poisťovňa a poistník uzatvárajú poistnú zmluvu, pričom poisťovňa preberá riziko a poistník platí poistné.

Cestovné poistenie na Slovensku a v zahraničí

Pri poistení len na Slovensku nie je možné poistiť liečebné náklady, iba úrazové poistenie, batožinu, zodpovednosť za škodu a pod. Na Slovensku je dôležité poistenie nákladov na zásah horskej služby, čiže poistenie do hôr. Čo sa týka zahraničia, je dôležité správne určiť cieľ cesty alebo tranzitné krajiny, buď formou konkrétneho štátu, napr. Taliansko, alebo celej zóny, napr. Európa. Aj pri určení konkrétneho štátu je poistenie platné v celej Európe a to v závislosti od konkrétnych poistných podmienok vybranej poisťovne. Osobitná pozornosť z hľadiska územnej platnosti sa musí upriamiť na niektoré vybrané krajiny, ktoré sa nachádzajú na 2 kontinentoch ako je Turecko, či Rusko. Alebo tie kde sú extrémne vysoké liečebné náklady napr. USA, Kanada, Japonsko a Austrália.

cestovné-poisteniee-e1515411136544 Cestovné poistenie doma a v zahraničí

Aké sú druhy cestovného poistenia?

Krátkodobé cestovné poistenie

Ak jeden súvislý pobyt alebo cesta v zahraničí nepresiahne poistnými podmienkami stanovený počet dní, ide o krátkodobé cestovné poistenie. Každá poisťovňa má inak nastavenú maximálnu hranicu dĺžky pobytu, napr. 30, 45, alebo 90 dní.

Celoročné cestovné poistenie

Ak požadovaný počet dní jednej cesty prekročí maximálnu poistnú dobu pre krátkodobé poistenie alebo cestujete často, bude vhodné uzavrieť celoročné cestovné poistenie. Máte tak o starosť menej pri každej vašej ceste.

Celoročné poistenie s opakovaným výjazdom

Ak cestujete často na kratší čas, to sa týka dovolenky alebo súkromné pobyty v zahraničí, kratšie a zároveň časté služobné cesty, je pre vás vhodná celoročná karta pre cestovné poistenie opakovaných ciest počas roka. Ak sa zdržiavate dlhšie v cudzej krajine, ale vraciate sa pravidelne aspoň raz za 3 mesiace, rovnako vám bude stačiť tento typ poistenia.

Celoročné cestovné poistenie s dlhodobým pobytom

Ak sa dlhodobo zdržujete v zahraničí z dôvodu štúdia alebo odbornej stáže, prípadne pracujete ako au pair, či cestujete okolo sveta, uzavrite si celoročné cestovné poistenie na dlhodobý pobyt, teda bez priebežných návratov na Slovensko. Také poistenie je drahšie ako typ s opakovanými cestami, ale je to aj väčšie riziko pre poisťovňu.

5/5 - (2 votes)