Havarijné poistenie a plnenie havarijnej poistky

0
1699
Havarijné poistenie

Havarijné poistenie nazývané  aj kasko je poistná ochrana auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Komplexné poistenie sa uzatvára  pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu stretu vozidla s iným. Potom poškodenia stojaceho vozidla iným vozidlom, nárazu do pevnej prekážky, poškodenia alebo zničenia požiarom, živelnou udalosťou (krupobitím, požiarom alebo víchricou), vandalizmom alebo pre prípad krádeže celého vozidla, či škody spôsobenej vlámaním do vozidla.

Od čoho závisí výška havarijnej poistky?

Výška havarijnej poistky závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia. V online porovnaní havarijného poistenia sú zahrnuté všetky akcie, zľavy a bonusy poisťovní, na ktoré má poistník uvedený v kalkulačke aktuálne nárok.

Poistnou sumou je spravidla cenníková cena nového vozidla u autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidla. Niektoré poisťovne umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej, všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla. Potom však treba rátať s vyššou poistnou sadzbou, pomocou ktorej sa vypočíta cena poistenia jednoduchým vynásobením percentuálnej sadzby a poistnej sumy.

havarijne-poistenie-e1516808476147 Havarijné poistenie a plnenie havarijnej poistky

Ako ovplyvňuje spoluúčasť výšku poistenia

Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti. Táto je väčšinou stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách. V zásade platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie je poistné plnenie zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti. Musíte mať však k dispozícii vyššiu finančnú hotovosť na krytie opráv alebo nákup nového vozidla nad výšku vašej spoluúčasti.

Plnenie havarijnej poistky

Pri výpočte poistného plnenia sa vychádza z pravidla z nových cien náhradných dielov a práca sa prepláca do výšky normohodiny podľa limitu, uvedeného v poistnej zmluve. V prípade, že likvidátor zistí, že je už neekonomické vozidlo opravovať, prehlási, že došlo k totálnej škode. Je to prípad, keď by cena opravy prevýšila tzv. časovú, všeobecnú alebo znovuobstarávaciu cenu vozidla. Ide o cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou. Pričom nie je zohľadnený len vek, ale aj opotrebenie vozidla, najmä podľa počtu najazdených kilometrov.

V prípade totálnej škody vyplatí poisťovňa poistenému poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov a dohodnutej spoluúčasti.

Havarijné poistenie s obmedzeným plnením je vhodné pre staršie vozidlá, kedy klient kalkuluje s tým, že si bude po havárii auto opravovať v bežnej opravovni alebo svojpomocne. Tam  je predpoklad nižších nákladov na prácu ako v značkovej opravovni. Cena práce sa určuje maximálnou sadzbou za normohodinu podľa značky vozidla a typu práce.

4.9/5 - (7 votes)