Vkladná knižka ako tradičný spôsob sporenia

0
1508
vkladná knižka

Kedysi populárne vkladné knižky dnes pomaly nahrádzajú modernejšie spôsoby sporenia.  Netreba zabúdať, že aj staršie a tradičnejšie veci vedia byť rovnako efektívne ako moderné výdobytky. Vkladná knižka je bankový produkt, ktorý je určený hlavne pre konzervatívnych sporiteľov, takých, ktorí chcú mať neustále prehľad o úspore vo fyzickej podobe.

Čo je vkladná knižka?

Vkladná knižka je cenným papierom, ktorý potvrdzuje existenciu vkladu a jeho výšky a zároveň vzťah medzi vkladateľom a bankou. Vkladná knižka má fyzickú podobu a jej predloženie je nevyhnutné pri výbere z vkladnej knižky. Číslo knižky je číslom vkladového účtu. Vkladná knižka je vedená bezplatne, na jej otvorenie sa však vyžaduje minimálny vklad. Minimálny vklad stanovuje banka a je obvykle stanovený vo výške 5 – 20 €. Výber banky zhodnotíte sami, podľa vašich finančných možností a čistej mzdy. Peniaze na vkladnú knižku možno vkladať v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom napr. z bežného účtu.

Výhody a nevýhody vkladných knižiek

Medzi výhody knižky sa radí fakt, že za založenie vkladnej knižky neplatíte a neplatíte ani za jej vedenie, čo je naopak u väčšiny bankových sporiacich produktov samozrejmosťou. Ak sa zakladá vkladná knižka dieťaťu v niektorých bankách sú výhodami odmeny napr. za dobré vysvedčenie alebo zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ak ide o vkladnú knižku pre dieťa. Stačí sa len informovať. Asi najväčšou nevýhodou vkladnej knižky je to, že ak chcete peniaze vybrať, musíte ju aj fyzicky priniesť so sebou. Problém nastáva ak vkladnú knižku náhodou stratíte. Nevýhodou môže byť aj výpovedná lehota. Niektoré banky ponúkajú vkladné knižky bez výpovednej lehoty.

vkladná-knižka-1-e1517240040180 Vkladná knižka ako tradičný spôsob sporenia

S výpovednou lehotou alebo bez viazanosti

  • Vkladná knižka bez viazanosti – majiteľ takejto vkladnej knižky má svoje úspory kedykoľvek k dispozícii
  • Vkladná knižka s výpovednou lehotou – akýkoľvek výber prostriedkov je potrebné banke ohlásiť vopred – dĺžka výpovednej lehoty môže byť 1,3,6,12 a 24 mesiacov. Všetko závisí od dohody.

Ak teda máte vkladnú knižku s výpovednou lehotou 6 mesiacov, znamená to, že ste povinný svoj výber ohlásiť banke 6 mesiace vopred. Za sankčný poplatok je možný aj skorší výber. Úročenie vkladných knižiek závisí od dĺžky výpovednej lehoty alebo viazanosti. Čím je výpovedná lehota vyššia, tým je úrok na vkladnej knižke vyšší. Pri nedodržaní výpovednej lehoty a predčasnom výbere z vkladnej knižky dochádza k zrážke z úroku v zmysle platného cenníka banky.

Kto si môže vkladnú knižku založiť?

  • fyzická osoba ako jediný majiteľ
  • dvaja rovnocenní majitelia, vklad je ale spoločný, pričom obaja vlastníci majú rovnaké práva,
  • zákonný zástupca alebo iná osoba pre maloleté dieťa do 18 rokov, predložiť musí rodný list dieťaťa
Vkladná knižka ako tradičný spôsob sporenia
5 (100%) 10 votes