utorok, 21 mája, 2024
[adinserter block="9"][adinserter block="14"]

Mzdová kalkulačka pre výpočet čistej mzdy 2022

[adinserter block=”13″]Mesačné zúčtovanie  
  ZamestnanecZamestnávateľ
Čistá mzda
Superhrubá mzda
Zdravotné poistenie 4% / 10%
Nemocenské poistenie 1,4% / 1,4%
Dôchodkové starobné poistenie 4% / 14%
Dôchodkové invalidné poistenie 3% / 3%
Úrazové poistenie 0% / 0,8%
Poistenie v nezamestnanosti 1% / 1%
Garančné poistenie 0% / 0,25%
Rezervný fond 0% / 4,75%
Odvody spolu
Daňový bonus
Daň z príjmu FO

Kalkulačka pre výpočet čistej mzdy

Mzdová kalkulačka

vypocet-cistej-mzdy-kalkulacka-1024x538 Výpočet čistej mzdy 2022

Na výplatnej páske máme okrem reálnej sumy, ktorá nám príde na účet aj ďalšie. Nie každému je vždy jasné, kde a koľko sa mu z hrubej mzdy odpočíta. Preto prinášame ľahkú pomôcku pre výpočet čistej mzdy, aby ste sa v sumách a zrážkach vedeli orientovať. Mzdu tvoria okrem základnej mzdy, aj náhrady mzdy a výkonnostná zložka mzdy.

Hrubá mzda vs. čistá mzda

Hrubá mzda predstavuje príjem zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci. Pozostáva zo základnej mzdy, doplnkovej mzdy, náhrady mzdy napr. za dovolenku a zo mzdového zvýhodnenia čo predstavuje za prácu nadčas, nočné smeny, štátne sviatky, či víkendy. Z hrubej mzdy sa odvádza poistné na zdravotné a sociálne poistenie, príspevky a preddavok na daňové DZP znížený o daňový bonus. Pod čistou mzdou rozumieme mzdu už po odpočítaní odvodov a preddavku na daň zníženého o daňový bonus.

Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu. Ďalej sú to zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
Minimálna mzda

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu. V každej krajine je suma minimálnej mzdy iná. Na Slovensku je to k dnešnému dňu 646€.

Minimálna mzda od 2022 podľa stupňov náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda (v €) Minimálna hodinová mzda (v €)
1 1,0 646 3,713
2 1,2 762 4,379
3 1,4 878 5,046
4 1,6 994 5,713
5 1,8 1 110 6,379
6 2,0 1 226 7,046

 

Priemerná mzda a zárobok v roku 2022

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúceho štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok.

Výpočet čistej mzdy

Čistá mzda sa počíta z hrubej mzdy od ktorej sa odpočítajú odvody a odpočíta vypočítaná daň.

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2022

Od 1.1.2022 je možné uplatniť si daňový bonus vo výške 47,14 € za mesiac.

Poznámka: v prípade, ak dieťa v priebehu roka dovŕši vek 6 rokov alebo 15 rokov, uplatní sa zvýšená suma mesačného daňového bonusu podľa tabuľky poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov alebo 15 rokov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2022
Rok veku vyživovaného dieťaťa Mesačná suma Výpočet
do 6 rokov veku 47,14 € dvojnásobok základnej sumy (2 x 23,57 €)
nad 6 rokov veku do 15 rokov veku 43,60 € 1,85 násobok základnej sumy (1,85 x 23,57 €)
nad 15 rokov veku 23,57 € základná suma

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2022

V znení zákona sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vypočíta ako 21-násobok sumy platného životného minima, t. j. 4 579,26 €. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa v roku 2022 zvýšila o 67,83 € v porovnaní s rokom 2021. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2022 v sume 4 579,26 eur, tzn. v sume 381,61 eur mesačne.

top 5 najčítanejších

Rychla-sms-pozicka-ihned-150x150 Výpočet čistej mzdy 2022

SMS pôžička ihneď na účet

Rýchla doba si vyžaduje rýchle a efektívne fungovanie všetkého. To sa samozrejme týka aj peňazí, ktoré sú v obehu neustále. Svet patrí technológiám a tomu sa...
pozicka-150x150 Výpočet čistej mzdy 2022

Najlacnejšia pôžička bez dokladovania príjmu

Hoci Slováci ešte stále patria do skupiny tých, ktorí sa neradí zadlžujú, čoraz viac ľudí si potrebuje požičať peniaze na kúpu niečoho väčšieho. Peniaze...
pozicka-uver-web-150x150 Výpočet čistej mzdy 2022

Cash flow podniku a jeho výpočet

Bez znalosti peňažných tokov (cash flow) dnes už nie je možné zodpovedne riadiť podnik. Je to tak preto, lebo peňažné toky sú spojené s...
excel-vzorec-dph-150x150 Výpočet čistej mzdy 2022

Vzorec pre výpočet DPH v MS Excel

Daň z pridanej hodnoty môžeme vypočítať viacerými spôsobmi. V nasledujúcom článku si predstavíme možnosti výpočtu DPH v programe balíka Office Excel. Pri výpočte DPH...
sofa-150x150 Výpočet čistej mzdy 2022

Za neplatenie koncesionárskych poplatkov vám hrozí pokuta!

Koncesionárske poplatky,  vo výške 4,64 €, sú poplatky slúžiace na činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti...