Výpoveď zo zamestnania

0
652

Zamestnávateľ

[Obchodné meno zamestnávateľa]

[Sídlo zamestnávateľa]

[Dátum]

Vec:     Výpoveď

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa *Doplniť* pracujem u zamestnávateľa na pracovne pozícii *Doplniť*. V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce týmto dávam

výpoveď

z pracovného pomeru založeného uvedenou pracovnou zmluvou. Môj pracovný pomer sa skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby ku dňu *Doplniť*.

V *Doplniť*, dňa *Doplniť*

____________________________________

*Doplniť* zamestnanec

Za zamestnávateľa prevzal:____________________________________

Dátum:                                              ____________________________________

Výpoveď zo zamestnania
5 (100%) 2 votes