Začnite rozumne investovať, viete ako na to?

0
811
investovanie

V dnešnej dobe mať peniaze uložené len tak vo vankúši alebo v ponožke nie je veľmi rozumné. Ak chceme, aby sa náš peňažný majetok stále rástol, mali by sme peniaze investovať rozumne a dobre. Prečítajte si postup, ako na to…

Finančné ciele sú základ

Určite si, akú sumu a v akom časovom horizonte potrebujete na zabezpečenie budúcich finančných potrieb. Dôvod je, že pointou investovania nie je dosiahnuť čo najväčšie zhodnotenie, ale dosiahnuť svoje investičné ciele pri čo najnižšom riziku. Ak cieľ nemám stanovený, neviem zhodnotiť, či sa mi vyvíja správnym smerom a ani znížiť rizikovosť portfólia v prípade, že sa investíciám darí lepšie, ako som predpokladal.

Aké sú vaše finančné možnosti?

Porozmýšľajte koľko máte našetrené a koľko dokážete pravidelne prispievať. Je to dôležité najmä preto, že čím viac dokážete pravidelne prispievať, tým menej rizikové portfólio môžete zostaviť a stále dosiahnuť svoj cieľ.

Výpočet ročného výnosu

je dôležité si vyrátať, aký priemerný výnos p.a. (per annum = ročne) počas doby investovania potrebujete dosiahnuť, aby boli investičné ciele naplnené. Ide o funkciu počiatočnej sumy, cieľovej sumy, časového horizontu a pravidelných príspevkov. Na výpočet môžete použiť napr. MS Excel (funkcia RATE).

Zloženie portfólia

Základnými typmi investícií sú akcie a dlhopisy. Z týchto typov aktív následne vyberiete ten typ alebo kombináciu, ktorá je najmenej riziková. Riziko je možné merať buď prostredníctvom volatility, maximálneho poklesu, alebo cez tzv. „value at risk“. Všetko si však dôkladne preštudujte.

Aký produkt si vyberiete?

Na základe zvolených tried aktív si vyberiete konkrétne produkty, prostredníctvom ktorých do nich dokážeš investovať. Kritériom pre výber budú v prvom rade poplatky, výkonnosť voči referenčnej hodnote, likvidita, mena produktu a reputácia poskytovateľa.

Investujte dlhodobo!

V závere, ak budete investovať cez správcovskú alebo investičnú spoločnosť do klasických podielových fondov alebo predpripravených ETF portfólií, stačí nastaviť v banke trvalý príkaz. Ak budete investovať cez brokera, budete pravdepodobne musieť pravidelné transakcie realizovať manuálne po prihlásení sa do obchodného účtu.

Začnite rozumne investovať, viete ako na to?
5 (100%) 5 votes