Minimálne odvody živnostníkov platné od 1.1.2021

0
1170
odvody do poistovni 2021

Keďže sme už pomerne dávno za druhou polovicou kalendárneho roka, pomaly, ale isto nám do virtuálnych i fyzických stránok prichádzajú vyúčtovania za sociálne a zdravotné poistenie. Avšak, s týmito správami prichádzajú i ďalšie týkajúce sa zvýšenia povinných poplatkov od 1.1.2021. Ako sa zmenil vymeriavací základ? O koľko sa v budúcom roku zvýši preddavok na zdravotné poistenie? Koľko si priplatíme k sociálnemu poisteniu?

Vymeriavací základ

Vymeriavací základ sa v porovnaní s tohtoročným základom od 1. januára budúceho roka bude zvyšovať o 39,50 €. Táto zmena prináša aj nevyhnutné zmeny pre platenie minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne.

Ako píše portál www.podnikajte.sk : „Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne predstavuje 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.“

Odvody do Sociálnej poisťovne

K tomuto údaju ďalej potrebujeme poznať aj minimálnu mesačnú mzdu na rok 2019, ktorej výška bola 1 092 €. Mesačný vymeriavací základ platiaci pre odvody na rok 2021 tak tvorí sumu 546 €.  No a z tejto sumy si pre minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vypočítame presne 33,15 %, čo predstavuje 180,99 €.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Pri tejto sume vychádzame taktiež z predošlého údaju. Výšku preddavku do zdravotnej poisťovne si vypočítame ako 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Do zdravotnej poisťovne tak od januára budeme odvádzať 76,44 €. 

Celkové výdavky do Sociálnej i zdravotnej poisťovne sa tak oproti minulému roku zvýšia minimálne o 18,63 €.

Hodnotenie