Minimálna mzda v roku 2021. Bude sa meniť?

0
207
prazdna penazenka

Otázka minimálnej mzdy na Slovensku sa rieši neustále a nikdy nie je dostatočne vysoká. Preto opäť zasadla rada a schválila novelu Zákonníka práce, ktorá sa týka práve minimálnej mzdy. Ako sa bude jej výška meniť k novému roku a aké zmeny nastanú?

Zmeny k 1.1.2021

Výška minimálnej mzdy sa bude meniť podľa stupňov náročnosti práce. Nová minimálna mzda, ktorej výška narastie o 43 € oproti roku 2020 bude platiť od 1.1.2021. Pri každom stupni to o niekoľko eur narastie. Samozrejme sa bude meniť aj hodinová sadzba, ktorá pri prvom stupni náročnosti práce bude vo výške 3,580 €/hod. Samozrejme aj minimálna hodinová sadzba sa bude vyvíjať od stupňa náročnosti.

2-1-1024x536 Minimálna mzda v roku 2021. Bude sa meniť?

Stupne náročnosti práce 2021

Samozrejme aj tieto stupne budú ošetrené, aby si zamestnanci sami nemohli priraďovať stupeň náročnosti práce a tým aj dostali vyššiu minimálnu mzdu. Na zamestnávateľovi bude, aby ju zamestnancovi priradil, a to podľa vopred stanovených požiadaviek, ktoré budú stanovené v novele Zákonníka práce. Aby aj to bolo pod dozorom tak platí, že ak zamestnávateľ priradí zlý stupeň náročností práce svoju zamestnancovi, môže dostať pokutu až do výšky 100 000 €, čo samozrejme vôbec nie je malá suma. Stupeň náročnosti práce bude priradení nie podľa najčastejšie vykonávanej práce alebo podľa najnáročnejšej práce, ktorú zamestnanec vykonáva.

Minimálna hodinová a mesačná mzda v roku 2021

Každý stupeň náročnosti práce bude ohodnotený vyššou aj mesačnou aj minimálnou mzdou. Stupňov náročností práce bude v škále od 1-6. Samozrejme tieto minimálne sadzby budú platiť pre ľudí, ktorí pracujú na zmluvu.

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda

Minimálna hodinová mzda

1. 1,0 623 € 3,580 €
2. 1,2 739 € 4,247 €
3. 1,4 855 € 4,914 €
4. 1,6 971 € 5,580 €
5. 1,8 1087 € 6,247 €
6.

2,0

1203 €

6,914 €

Reálna mzda v čistom v roku 2021

Ako je zvykom, sadzba minimálnej mesačnej mzdy, napríklad tých 623 € je mzda v hrubom. Ak odpočítame všetky výdavky, ako sú napríklad odvody do sociálnej, zdravotnej poisťovne, prípadne preddavok na daň, potom výsledná suma čistej minimálnej mzdy v roku 2021 bude 508,44 € pri prvom stupni náročností práce.

Minimálna mzda 2021

Minimálna mzda 2020

Hrubá mzda 623 € 580 €
Odpočítateľná položka 0 € 0 €
Zdravotné poistenie 24,92 € 23,20 €
Sociálne poistenie 58,56 € 54,52 €
Základ dane 539,52 € 502,28 €
Nezdaniteľná časť základu dane 375,95 € 367,85 €
Zdaniteľná mzda 163,57 € 134,43 €
Preddavok na daň 31,08 € 25,54 €
Čistá mzda 508,44 € 476,74 €

Zvýšenie minimálnej mzdy o príplatky

Aj výška sadzby príplatkov sa bude pre rok 2021 meniť. Síce to nebude tak ako v predošlých rokoch, ale pre rok 2021 budú príplatky stanovené pevnou sumou. Samozrejme príplatky sa budú môcť dostať za odpracované hodiny v sobotu, v nedeľu a za nočné. A budú vo výške 1,43 – 3,58 €.

Mzdové zvýhodnenie Pevná suma
nočná 1,43 €
sobota 1,79 €
nedeľa 3,58 €

Výška minimálnej mzdy je predstavená, a to či sa bude páčiť zamestnancom je už len otázne. Ako ste na tom vy? Ste spokojní?

Minimálna mzda v roku 2021. Bude sa meniť?
5 (100%) 2 votes