Ako požiadať o pandemické nemocenské?

0
1117
žiadosť o pandemicke nemocenske

Dostali ste sa kvôli vírusu Covid-19 do situácie, kedy musíte ostať doma na PN? Zavolať vášmu všeobecnému lekárovi nestačí. Musíte požiadať o dávku samotnú Sociálnu poisťovňu. Ako na to?

Kto môže požiadať o pandemické nemocenské?

O pandemické nemocenské môže požiadať každý poistenec Sociálnej poisťovne, ktorý bol pozitívne testovaný na Covid-19, tým pádom musí ostať v 10 dňovej karanténe. Avšak rovnako o túto dávku môžete požiadať, ak máte príznaky na Covid-19, ak ste boli s pozitívnou osobou alebo ak ste prišli z rizikovej krajiny.

2-1024x536 Ako požiadať o pandemické nemocenské?

Ako požiadať o pandemické nemocenské?

Prvý krok, ktorý musí každý poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba urobiť, je zavolať svojmu všeobecnému ošetrujúcemu lekárovi, ktorý mu vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia. Potvrdenie vám vystaví na diaľku a odošle ho Sociálnej poisťovni.

Druhý krok je na vás, a to vyplniť a odoslať elektronický formulár Sociálnej poisťovni. V prípade, že nemáte občiansky preukaz s aktivovaným čipom, potom stačí vyplniť a odoslať SP Žiadosť o pandemické nemocenské, ktorá je zverejnená v e-Službách SP. Túto žiadosť je potrebné si uložiť do svojho PC, vypísať ju, uložiť, skontrolovať či údaje sú vyplnené správne a opätovne zaslať Sociálnej poisťovni na tzv. korona e-mail, ktorý bol priradený každej Sociálnej poisťovni. V prípade, že takú možnosť nemáte alebo neviete e-mail odosielať, potom túto žiadosť môžete vložiť do obálky a zaslať Sociálnej poisťovni alebo vložiť do schránky SP, bez samotnej návštevy počas koronakrízy.

V prípade, že občiansky preukaz máte s aktivovaným čipom, potom vyplňte formulár Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie, ktorý nájdete na stránke www.slovensko.sk

Tretí krok je už na Sociálnej poisťovni. Tá po vašej žiadosti skontroluje aj formulár od vášho všeobecného lekára a vydá tak písomné rozhodnutie o nároku na dávku. Ak vám vznikne nárok na pandemické nemocenské, Sociálna poisťovňa vám začne vyplácať túto dávku od prvého dňa, kedy ste sa stali práceneschopným, ktorá vám vznikla z dôvodu karantény alebo izolácie. V žiadosti môžete uviesť buď vašu adresu, kam vám pandemické nemocenské bude zaslané alebo IBAN vášho účtu.

Štvrtý krok, ktorý by ste mali urobiť, je oboznámiť s touto situáciou aj vášho zamestnávateľa. Nakoľko minimálne najbližších 10 dní nebudete schopný do práce prísť.

3-1024x536 Ako požiadať o pandemické nemocenské?

Ak je vám umožnené, radšej jednotlivé kroky robte bezkontaktne, čiže buď prostredníctvom telefonátu alebo e-mailu.