Slovník základných finančných pojmov

0
752

Americká hypotéka

Americká hypotéka je špecifickým druhom hypotéky. Prívlastok americká sa na území Slovenska využíva na odlíšenie od iných hypotekárnych úverov. V tomto prípade síce klient ručí nehnuteľnosťou, ale nemusí prostriedky využiť na kúpu inej nehnuteľnosti. Získané prostriedky od banky môže využiť na akýkoľvek účel. Americká hypotéka je bezúčelová.

Dlhodobý úver

Dlhodobý úver je úver, ktorý klient banke spláca viac ako päť rokov. Je z pravidla určený na nákup alebo investície dlhodobého majetku (budov, pozemkov, zariadení). Dlhodobý úver môže byť aj bez-účelový.

Eskontný úver

Eskontný úver to úver, ktorý je zabezpečený pohľadávkou pred dobou splatnosti. Najčastejšie má formu zmenky. Tento typ úveru je určený najmä podnikateľom podnikajúcim na území Slovensky.

Fínska pôžička

Fínska pôžička je názov pre krátkodobé bezúčelové pôžičky. Fínske pôžičky sú poskytované na krátku dobu, zvyčajne mesiac. Poskytujú nižšie sumy a sú charakteristike veľmi vysokými úrokmi.

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je úver, ktorý je charakteristický tým, že je zabezpečený nehnuteľnosťou. Tento úver záujemca o pôžičku dostane iba vtedy, ak sa zaručí založiť nehnuteľnosť. Výhoda tohto úveru je nízke úročenie.

Investičný úver

Investičný úver je druh úveru, ktorý je z pohľadu času priraďovaný k stredne alebo k dlhodobým úverom. Zvyčajne ich využívajú podnikatelia na financovanie kúpy strojov, nehnuteľností a podobne.

Komunálny úver

Komunálny úver je úver, ktorý môže byť poskytovaná až na 30 rokov. Zvyčajne je zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorú vlastní obec alebo VÚC. Tento úver býva financovaný prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií. Banky tento úver poskytujú na účel kúpy nehnuteľností, údržbu nehnuteľností a podobne. Musí sa jednať o stavby, ktoré majú na verejnoprospešný účel.

Konsolidačný úver

Konsolidačný úver slúži na zlúčenie viacerých úverov do jedného. Banka vytvorí klientovi jeden úver, ktorý zahŕňa všetky jeho výdavky na úvery.

Lombardný úver

Lombardný úver je krátkodobý úver. Na jeho istenie zvyčajne slúži hnuteľný majetok dlžníka. Môžu to byť rôzne cenné papiere, tovar, pohľadávky a podobne. Ak tento úver nie je splatený načas banka si nárokuje hnuteľný majetok, ktorým bol lombardný úver založený.

Online pôžička

Online pôžička je druh pôžičky, o ktorú klient môže zažiadať prostredníctvom internetového formulára a nemusí navštíviť kamennú pobočku spoločnosti.

Revolvingový úver

Revolvingový úver je krátkodobý úver s možnosťou pravidelného obnovovania.

Spotrebiteľský úver

Spotrebiteľský úver je úver, ktorým môžu klienti financovať nákup automobilu, vybavenia domácnosti a podobne. Tento druh úver môže, ale aj nemusí byť zaistení ručením.

Spotrebný úver

Spotrebný úver je poskytovaný väčšinou klientov bez nutnosti dokazovania účelu využitia peňažných prostriedkov z úveru. Môže sa využiť na nákup spotrebného tovaru, financovanie rôznych služieb a podobne.

Stavebný úver

Stavebný úver je účelový úver, ktorý môžu klienti využiť na nákup, prestavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti. Oproti bezúčelovému úveru má spravidla výhodnejšie úročenie. Ide o dlhodobý úver.

Syndikovaný úver

Syndikovaný úver je poskytovaný viacerými veriteľmi, v tomto prípade bankami naraz. Banky spoločne na seba rozkladajú rizík úveru a spoločne uzatvárajú s klientom spoločnú syndikačnú úverovú zmluvu.

Nebanková pôžička

Nebanková pôžička je pôžička, ktorú poskytujú nebankové spoločnosti. Zvyčajne jej doba splatnosti býva kratšia a úroky z omeškania platby veľmi vysoké.

Zdroj : www.pozickomania.sk