Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prináša zásadné zmeny, dotknú sa prevádzkovateľov e-shopov aj online trhov

0
38

1.7.2024 (SITA.sk) – Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prináša zásadné zmeny aj v oblasti online nakupovania. Legislatíva platí od začiatku júla, e-shopy ako aj online trhy sa na ňu museli dôkladne pripraviť.

Ako objasňuje advokátska kancelária Ružička and Partners, online trh je služba umožňujúca spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s viacerými obchodníkmi alebo inými spotrebiteľmi prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie.

Nejde teda o e-shop, na ktorom predajca ponúka len vlastné výrobky, respektíve uzatvára zmluvy so spotrebiteľmi vo svojom mene. Online trhom sú len webstránky, ktoré ponúkajú predaj viacerým iným obchodníkom alebo fyzickým osobám. Príkladmi sú Kaufland Online trhovisko, Allegro či populárny Vinted,” približuje.

Informovanie spotrebiteľa

Ich prevádzkovatelia pritom musia zabezpečiť informovanie spotrebiteľa o tom, či osoba, ktorá ponúka produkt na online trhu, je obchodník alebo fyzická osoba. V prípade, že ide o fyzickú osobu, musia poskytnúť spotrebiteľovi poučenie, že sa na zmluvu nebudú vzťahovať právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Tie sa vzťahujú len na predaj a dodanie produktov obchodníkom spotrebiteľovi.

Okrem toho musia spotrebiteľov informovať o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní a jasne označiť platenú reklamu, ak ponúkajú zvýhodnenú pozíciu vo vyhľadávaní za poplatok.

Spotrebiteľské recenzie

Nový zákon sa zameriava aj na spotrebiteľské recenzie.

Obchodníci musia po novom uviesť, akým spôsobom zabezpečujú, že hodnotenia produktov pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili. Týmto sa má zamedziť klamaniu spotrebiteľa o kvalite ponúkaných produktov “falošnou” recenziou, ktorá nepochádza z reálnej skúsenosti, ale je len “nálepkou” pre zvýšenie šancí na predaj produktu bez reálneho obsahu,” vysvetľuje advokátska kancelária.

Nekalé obchodné praktiky

Obchodníci, ktorí v rámci svojich e-shopov poskytujú možnosť uviesť recenzie, budú po novom musieť uviesť spôsob, akým zabezpečujú, že tieto recenzie naozaj pochádzajú od ostatných spotrebiteľov, prípadne musia uviesť, že takúto kontrolu nerobia.

Nepravdivé tvrdenia o overovaní recenzií, manipulácia s hodnoteniami či poskytovanie falošných recenzií, vrátane skresľovania spotrebiteľského hodnotenia alebo odporúčania na sociálnych sieťach, sa podľa zákona považujú za nekalú obchodnú praktiku, ktorú môže sankcionovať Slovenská obchodná inšpekcia.

Väčšie pokuty

Za nedodržanie nových pravidiel hrozia obchodníkom väčšie pokuty. Maximálna výška sa bude odvíjať od obratu obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie.

Napríklad v prípade porušenia rôznych informačných povinností obchodníka už nebude pokuta v maximálnej výške 66 400 eur a pri opakovanom porušení 166 000 eur, ale vo výške od 200 eur do 2 % obratu, najviac 200 000 eur.

Tzv. inštitút dobrovoľného opatrenia

Novinkou je aj možnosť vyhnúť sa sankciám vďaka tzv. inštitútu dobrovoľného opatrenia, kedy obchodník písomne vyhlási dobrovoľné ukončenie porušovania zákona a vykoná nápravu smerom k poškodeným zákazníkom.

V prípade, ak Slovenská obchodná inšpekcia vyhodnotí, že týmto opatrením možno dosiahnuť nápravu, môže vec odložiť a upustiť tak od uloženia pokuty. Lehota na podanie návrhu dobrovoľného opatrenia je však časovo obmedzená.

Advokátska kancelária Ružička and Partners je jednou z najväčších a najstarších právnických firiem na Slovensku. Na trhu právnych služieb pôsobí už od roku 1992.

Viac k témam: E-shopy, Online nakupovanie, Pokuty, zákon o ochrane spotrebiteľa
Zdroj: SITA.sk – Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prináša zásadné zmeny, dotknú sa prevádzkovateľov e-shopov aj online trhov © SITA Všetky práva vyhradené.

Hodnotenie