Neziskové organizácie už musia ukladať účtovné závierky elektronicky, pripomína finančná správa

0
59

14.1.2022 (Webnoviny.sk) – Finančná správa upozorňuje neziskové organizácie, že od 1. januára tohto roka im vznikla zákonná povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe.

Do registra účtovných závierok je ich potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR alebo v prípade subjektov verejnej správy do systému štátnej pokladnice. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Elektronické formuláre nájdete na stránke

Táto povinnosť sa týka subjektov, ako sú napríklad občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Na splnenie danej povinnosti sú na portáli finančnej správy k dispozícii elektronické formuláre. Ich použitie závisí od toho, či nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a tiež od typu podávaného účtovného dokumentu.

Systém štátnej pokladnice

Organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva použije pri podávaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začalo do 31. 12. 2021, formulár pod označením UZNO. V prípade subjektov verejnej správy sa účtovné dokumenty doručujú prostredníctvom systému štátnej pokladnice. Ide o Centrálny konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém pre samosprávu.

Ak je účtovná jednotka subjektom verejnej správy, je povinná podávať riadnu účtovnú závierku a dokumenty s ňou súvisiace cez príslušný informačný systém Ministerstva financií SR. Rovnaká povinnosť platí aj v prípade mimoriadnej účtovnej závierky.

Viac k témam: Neziskové organizácie, Štátna pokladnica, účtovné dokumenty
Zdroj: Webnoviny.sk – Neziskové organizácie už musia ukladať účtovné závierky elektronicky, pripomína finančná správa © SITA Všetky práva vyhradené.