Chcete vyrábať inovatívny výrobok? Štát vám môže poskytnúť peniaze

0
238

21.10.2019 (Webnoviny.sk) – Štát chce pomôcť podnikateľom, ktorí chcú vyrábať inovatívny výrobok alebo zaviesť inovatívnu technológiu. Inovačný fond totiž vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o návratnú finančnú výpomoc (NFV) poskytnutú za zvýhodnených úrokových podmienok. Tá je určená pre projekty, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré majú reálnu nádej uplatniť sa na domácom, respektíve svetovom trhu. Žiadatelia sa môžu hlásiť do 15. novembra tohto roku. „Príjemca NFV môže byť riešiteľom projektu alebo riešenie projektu a jeho zavedenie do praxe môže zadať riešiteľovi,“ informuje ďalej Ministerstvo hospodárstva SR.

Podmienky poskytnutia výpomoci

Výpomoc môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorým je mikropodnik a malý podnik pri rozpočtovaných nákladov projektu od 5 000 do 30 000 eur do výšky 100 %, pričom riešenie projektu trvá maximálne jeden rok a lehota splatnosti je maximálne do dvoch rokov.

Druhou možnosťou sú projekty s rozpočtovanými nákladmi 30 000 až 300 000 eur, a to do výšky 70 %, pričom riešenie projektu trvá maximálne dve roky asplatnosť je maximálne štyri roky. Príjemca je povinný vrátiť výpomoc navýšenú o jedno percento úroku ročne, pričom splácať začne ihneď po ukončení riešenia projektu, teda po zavedení výsledkov riešenia projektu do praxe.

Podnikanie so ziskom

Na získanie financií musí žiadateľ spĺňať určité podmienky. Okrem iného musí v danej oblasti podnikať minimálne rok, a to so ziskom, a nemôže mať nedoplatky na daniach a poistnom. Ručenie pohľadávky zabezpečí majetkom v katastri nehnuteľnosti alebo v registri záložných práv.

Žiadosť o výpomoc predloží spolu s projektom. Správna rada fondu projekty ohodnotí, zostaví poradie a na základe disponibilných prostriedkov rozhodne o pridelení výšky NFV. Zohľadňuje viaceré faktory, okrem iného aj komerčné uplatnenie výsledkov riešenia.

Viac k témam: inovácie, investície, podnikateľ, pôžička
Zdroj: Webnoviny.sk – Chcete vyrábať inovatívny výrobok? Štát vám môže poskytnúť peniaze © SITA Všetky práva vyhradené.