Centrá starostlivosti o deti s vážnym zdravotným znevýhodnením budú dostávať vyššie finančné príspevky

0
32

27.3.2024 (SITA.sk) – Aktuálna právna úprava na Slovensku nereflektuje zvýšené nároky na starostlivosť o deti s vážnym zdravotným znevýhodnením, o ktoré sa sa starajú v centrách pre deti a rodiny. Deti umiestené v špecializovaných samostatných skupinách s vážnymi zdravotnými ťažkosťami vyžadujú mimoriadne náročnú starostlivosť, najmä zodpovedajúce personálne zabezpečenie, materiálne vybavenie, ale aj nároky na externú odbornú pomoc.

Akreditované centrá pre deti a rodiny však pri súčasnom nastavení financovania nemajú na toto všetko dostatok finančných prostriedkov. Rezort práce preto prichádza s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, v ktorej sa zvyšuje suma finančného príspevku o 40 % na jedno miesto v centre so špecializovaným programom. V stredu ju schválila aj vláda.

Výška finančného príspevku

Toto navýšenie finančného príspevku si vyžiada dodatočné náklady v tomto roku na úrovni 119,5 tis. eur, v roku 2025 v sume viac ako 253 tisíc eur. V roku 2026 by dodatočné náklady dosiahli 267,8 tis. a v roku 2027 by to bolo viac ako 282 tis. eur.

Centrá pre deti a rodiny sa starajú o deti s vážnym zdravotným znevýhodnením pobytovou, ambulantnou alebo terénnou formou. Zriaďovateľom centier je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, obec alebo vyšší územný celok a akreditovaný subjekt.

Akreditovanému centru je na jeho činnosť poskytovaný za zákonom stanovených podmienok finančný príspevok. Finančný príspevok sa poskytuje na každé miesto stanoveným spôsobom vo výške preukázaných skutočných výdavkov na tieto miesta vo výške sumy priemerných bežných výdavkov na každé miesto vo všetkých centrách zriadených Ústredím za predchádzajúci kalendárny rok.

Vzhľadom na porovnateľnú náročnosť starostlivosti je potrebné zaviesť porovnateľný mechanizmus financovania miest aj v špecializovaných samostatných skupinách, na ktorých je poskytovaná starostlivosť deťom s duševnou poruchou a deťom, ktorým je potrebné poskytovať osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine z dôvodu ich vážneho zdravotného stavu.

Účinnosť od 1. augusta 2024

Starostlivosť o deti s vážnym zdravotným znevýhodnením vyžaduje zvýšené nároky na personálne zabezpečenie, napr. súčasťou personálneho štandardu sú aj zdravotné sestry, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ako sú lieky a špecializované vyšetrenia a s tým súvisiace ďalšie finančné nároky.

Vo väčších centrách, resp. v centrách, ktoré majú rôznorodé organizačné súčasti, je zabezpečenie takejto starostlivosti ešte stále zvládnuteľné, avšak nízkokapacitné centrá zabezpečujúce výlučne starostlivosť v špecializovaných samostatných skupinách s ošetrovateľskou starostlivosťou nedokážu pri dlhodobom náraste cien prakticky všetkých položiek v ich rozpočtoch zabezpečiť bezproblémovo starostlivosť pri aktuálne nastavenej výške finančného príspevku.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. augusta 2024 tak, aby bolo možné už v priebehu aktuálneho rozpočtového roka zareagovať na situáciu v akreditovaných centrách zvýšením finančného príspevku na miesto.

Viac k témam: Ficova vláda 2023 – 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS), Legislatíva, sociálna kuratela, sociálnoprávna ochrana detí, Zdravotné znevýhodnenie
Zdroj: SITA.sk – Centrá starostlivosti o deti s vážnym zdravotným znevýhodnením budú dostávať vyššie finančné príspevky © SITA Všetky práva vyhradené.