utorok, 26 októbra, 2021
Na hodnotu 2 983,50 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom.
Podiel ľudí v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov oproti augustu vzrástol o 0,03 percentuálneho bodu.
Podnikatelia vidia ekonomický úspech v dôkladnom a plánovanom odovzdaní majetku ďalšej generácii.
Pokles nezamestnanosti pokračoval aj v septembri, a to i napriek registrácii absolventov stredných škôl do evidencie úradov práce.
Na trhu je vysoký dopyt a ľudia majú chuť míňať. Ponuka je však rozpačitá.
Deficit za fiškálny rok 2021 bol o 360 miliárd dolárov nižší ako v predchádzajúcom roku.
Ministerstvo poskytuje subjektom v cestovnom ruchu štátnu pomoc prostredníctvom dvoch schém.
Schválenie novely Zákonníka práce by znamenalo, že stravné vyššie ako 2,81 eura sa zamestnancovi zdaní a negatívne ovplyvní i výšku odvodov.