sobota, 16 januára, 2021
Ziskovosť firmy však poškodzujú náklady súvisiace s pandémiou, reťazec odhaduje, že za celý účtovný rok budú v sume 810 miliónov libier.
Slovenská živnostenská komora má výhrady k návrhu na zavedenie povinnosti zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe.
Testovacie miesta sa podľa zverejnených informácií zatvoria dnes o siedmej večer a zajtra sa bude opäť pokračovať až do pol jedenástej večer.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb právoplatne pridelil mobilným operátorom frekvencie, ktoré si vysúťažili vo výberovom konaní.
Poistné na sociálne poistenie podnikateľom stúpa vzhľadom na zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021.
Osobitné pravidlá súvisiace s výkonom zárobkovej činnosti na území členských štátov EÚ sa uplatňujú výlučne najdlhšie do 30. 6. 2021.
Do 12. januára prijalo ministerstvo dopravy cez portál Slovensko.sk približne 3 500 žiadostí o kompenzáciu výpadku príjmov v cestovnom ruchu pre pandémiu koronavírusu.
Zamestnávatelia od vlády zároveň očakávajú zrozumiteľný vakcinačný plán.