sobota, 30 mája, 2020
Médiá sú plné informácií o stúpaní cien nehnuteľností aj úrokoch na hypotékach. Je to naozaj tak? Ako sa pohybujú jednotlivé úroky na hypotékach v jednotlivých bankách na Slovensku? Ktoré z nich ponúkajú najvýhodnejší úrok? Niektoré banky podmienky sprísnili Niekoľko slovenských bánk v dôsledku vypuknutia pandémie skutočne menilo a sprísňovalo podmienky poskytovania úverov. V aktuálnej situácii sa však...
Odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
Prevádzky nachádzajúce sa na pozemkoch Starého Mesta získajú iba 50-percentnú úľavu.
Celkovo firma plánuje počet svojich pracovníkov, ktorých je zhruba 160-tisíc, znížiť o 10 %.
Pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, ÚJD povolenie na uvádzanie tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky nevydá.
Faktom však je, že tak v prípade únijného rozpočtu ako aj plánu obnovy ide iba o návrhy Európskej komisie, ktoré musia prejsť schválením všetkých štátov Európskej únie. 
Umožňuje to priaznivá epidemiologická situácia v spojitosti s vývojom koronavírusu, informovalo Chorvátske turistické združenie.
Rezort práce doteraz týmito príspevkami pomohol vyše 412-tisíc zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám.
Ministerstvo hospodárstva sa podľa Krajniaka snaží čo najviac napomáhať rozvoju podnikateľského prostredia.
Matovič chce, aby sa v tejto súvislosti vo vláde riadili „zdravým rozumom".