sobota, 19 júna, 2021
Návrhom novely Zákonníka práce sa majú odstrániť nedostatky pri výbere medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu.
EK chce na financovanie stimulov získať na kapitálových trhoch do roku 2026 do 800 miliárd eur.
Na konci roka odíde Jozef Oravkin a Jaroslav Haščák previedol svoje majetkové práva.
Konzorcium uviedlo, že je vážne porušovaný princíp subsidiarity a totálne diskriminovaný najmenej rozvinutý región Slovenska - Prešovský kraj.
Navýšenie operačného programu Efektívna verejná správa pomôže zmenšiť tlak na zdravotný systém.
Dávku v nezamestnanosti dostalo minulý mesiac 77,9 tisíca osôb, oproti aprílu išlo o nárast o 1,7 tisíca poberateľov dávky.
Úrad pre verejné obstarávanie pripravil aj v spolupráci so ZMOS legislatívne riešenie, podľa ktorého úrad bude môcť žalobu zo súdu stiahnuť, ak mu zástupca dotknutej obce či mesta preukáže prevahu všeobecného záujmu nad pokračovaním v zmluve.
Za jednotnejší front, ktorý bude schopný ekonomicky konkurovať Pekingu, sa postavil najmä americký prezident Joe Biden.