utorok, 3 októbra, 2023
Poľsko tvrdí, že Európska komisia, vidiac odpor mnohých krajín voči kontroverzným návrhom, chce prijímať rozhodnutia jednoduchou kvalifikovanou väčšinou.
Pozitívne je vnímaný vývoj medzi mladými ľuďmi do 29 rokov a osobami vo veku nad 50 rokov. V oboch kategóriách dosahujú počty nezamestnaných jedny z najnižších hodnôt za posledných desať rokov.
Predstavené programy tiež podľa neho obsahujú množstvo návrhov, ktoré nefungujú alebo spôsobia opak toho, čo je ich zámer.
Adaptačná a analytická fáza potrvá do konca tohto roka.
Strana Hlas-SD má vo svojom programe aj zavedenie rodinnej karty, ktorá rodinám poskytne zľavy na služby štátu a samosprávy. 
Minister dopravy v polovici júla ukončil poverenie na dočasný výkon funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Ľubomírovi Mindekovi.
MIRRI v uplynulých mesiacoch zaviedlo viacero opatrení na zrýchlenie čerpania a podľa ministerstva veľmi dobre fungujú. Patrí medzi ne zjednodušenie fázovania projektov.
Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú hlavne firmy, ktoré podnikajú v oblasti komunikačných služieb, financií a nehnuteľností a IT sektora.