nedeľa, 31 mája, 2020
Odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
Prevádzky nachádzajúce sa na pozemkoch Starého Mesta získajú iba 50-percentnú úľavu.
Celkovo firma plánuje počet svojich pracovníkov, ktorých je zhruba 160-tisíc, znížiť o 10 %.
Pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, ÚJD povolenie na uvádzanie tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky nevydá.
Faktom však je, že tak v prípade únijného rozpočtu ako aj plánu obnovy ide iba o návrhy Európskej komisie, ktoré musia prejsť schválením všetkých štátov Európskej únie. 
Umožňuje to priaznivá epidemiologická situácia v spojitosti s vývojom koronavírusu, informovalo Chorvátske turistické združenie.
Rezort práce doteraz týmito príspevkami pomohol vyše 412-tisíc zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám.
Ministerstvo hospodárstva sa podľa Krajniaka snaží čo najviac napomáhať rozvoju podnikateľského prostredia.
Matovič chce, aby sa v tejto súvislosti vo vláde riadili „zdravým rozumom".
Uvažujete o začatí podnikania alebo ste s novým podnikaním práve začali? Máte už vymyslený aj jej názov, no zatiaľ však nemáte však budget na priestory pre vaše podnikanie? Ideálnym riešením je pre vás virtuálne sídlo. Aké sú jeho benefity? Koľko vás bude stáť? A koľko peňazí vám reálne ušetrí? Benefity virtuálneho sídla Asi najrozhodujúcejším...