utorok, 3 októbra, 2023
Dnes sú firmy viac naklonené prijať niekoho, kto sa chce učiť a je flexibilný, než toho, kto má všetky technické zručnosti, no chýba mu flexibilita.
Minister financií Michal Horváth prijal delegáciu ministerstva financií Ukrajiny.
V súhrne od začiatku tohto roka sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v štyroch z desiatich sledovaných odvetví. 
Nariadenia reagujú na zvýšenú infláciu a vysoký rast cien energií.
Africká únia je po Európskej únii druhým regionálnym blokom, ktorý má stále členstvo v G20.
Od augusta tohto roka tak už zamestnanci Sociálnej poisťovne nemajú agendu, pri ktorej by nemohli komunikovať s inými členskými štátmi elektronicky. 
Problémom už dávno nie sú platy, ale dôvod neistoty. Mnohí pracovníci sa hromadne presunuli pracovať do iných odvetví.