utorok, december 10, 2019
Novelou zákona sa zavedie možnosť čerpať dlhodobé ošetrovné pre nemocensky poistené osoby.
Nespravodlivosť voči dotknutým ženám vznikla nesprávnym výpočtom odchodu do dôchodku. 
Návrh ešte musia prerokovať a schváliť poslanci mestského zastupiteľstva na poslednom zasadnutí v tomto roku.
Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú schválil parlament, zároveň pri zákonnom záložnom práve zavedie jednotné pravidlo postavené na porušení povinnosti vlastníka uhradiť preddavky za aspoň pätnásť mesiacov.
Peking je podľa čínskeho rezortu obchodu presvedčený, že ak obe strany dosiahnu prvú fázu dohody, v súlade s tým by sa mali zredukovať clá.
Pozmeňujúci návrh poslanca NR SR Jozefa Mihála súčasne počíta s tým, že kvalifikovaným rokom by od roku 2020 bol ten rok, v ktorom osoba platila odvody aspoň zo 40 % z priemernej mzdy, minister Ján Richter s tým nesúhlasí.
Podľa čínskej firmy toto rozhodnutie poškodí americké vidiecke telekomunikačné spoločnosti, pretože iní dodávatelia zariadení, ako sú Nokia a Ericsson, sú drahší.
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu, neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.
V jedenástich odvetviach je mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR.
Úplne vypustiť podmienku kvalifikovaných rokov pri priznávaní minimálnych dôchodkov je nezodpovedné, povedal nezaradený poslanec NR SR Jozef Mihál.