sobota, 9 decembra, 2023
Spornými bodmi sú práva na rybolov, pravidlá o štátnej pomoci firmám a spôsob dozoru nad uplatňovaním dohody.
Na tento medziročný prepad mala významný vplyv záporná hodnota odloženej dane z príjmov.
Američania zacielili nové sankcie proti Rusku na technologický sektor.
Sumy týchto dávok podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi vzrastú o rovnaké percento, o aké sa od júla tohto roka zvýšilo životné minimum.
Životné minimum na dospelú osobu sa má od 1. júla tohto roka zvýšiť o 1,5 %, teda o 3,23 eura na 218,06 eura.
Pätica zamestnávateľských organizácií žiada, aby štát hradil časť osobných nákladov zamestnávateľov počas obdobia, kedy nie je zamestnanec v práci pre prekážky na strane zamestnávateľa.
Za kľúčové pritom združenie považuje rozhodnutie, aké práce má nová IT organizácia verejnej správy zabezpečovať a tomu prispôsobiť aj vytvárané pracovné pozície.
Vznik prípadne trvanie povinného poistenia SZČO od 1. januára 2021 aj s určením výšky nového poistného Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 21. januára 2021.