pondelok, 10 augusta, 2020
Odložiť si úhradu poistného môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
Deficit rozpočtu pobaltskej krajiny za tento rok bude podľa odhadu iba vo výške 0,7 % hrubého domáceho produktu.
Chemický a farmaceutický priemysel zaznamenal na Slovensku za prvý polrok tohto roka medziročný pokles tržieb o 2,5 %, v prvom štvrťroku pritom ešte tržby rástli o 2 %.
Sociálna poisťovňa pracuje na tom, aby boli minimálne dôchodky vyplatené v 60-dňovom zákonnom termíne, ktorý plynie od 1. januára.
Do zákona by sa mohol podľa neho vložiť automat, z ktorého sa budú počítať príplatky, a tým pádom sa celá situácia okolo minimálnej mzdy upokojí.
Odbory ho požadujú v sume 400 eur za každý rok počas platnosti kolektívnej zmluvy, fabrika im ponúka 300 eur.
Firmy dnes ponúkajú benefity, o akých sa predchádzajúcim generáciám ani nesnívalo.
Pracovníci poisťovne vykonali v prvom polroku tohto roka 375 kontrol na podnet zamestnávateľa.
Pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, ÚJD povolenie na uvádzanie tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky nevydá.