nedeľa, 31 mája, 2020
Druhú polovicu poberateľov rodičovského príspevku tvoria rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a materskú dávku zo Sociálnej poisťovne nedostávali.
Clá na americkú sóju, bravčové mäso a stovky ďalších produktov v rozsahu do 25 % zostávajú v platnosti.
Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú schválil parlament, zároveň pri zákonnom záložnom práve zavedie jednotné pravidlo postavené na porušení povinnosti vlastníka uhradiť preddavky za aspoň pätnásť mesiacov.
Za nárastom celkového počtu penzistov stoja starobní dôchodcovia. Tých od konca roka 2014 pribudlo 69,5 tisíca, v minulom roku išlo o nárast o 19 tisíc poberateľov starobných dôchodkov.
Ďalší vývoj bude podľa výrobcu spotrebnej elektroniky závisieť od toho, ako budú jednotlivé krajiny uvoľňovať reštrikčné opatrenia a ako ekonomicky zvládnu následky pandémie.
Fotografie budú zaberať viac miesta na úložisku a na ich úpravy bude treba väčší výkon.
Umelci preferujú pomoc od štátu formou paušálnej finančnej kompenzácie či odkladom platieb do Sociálnej poisťovne.
Spoločnosť Nike uviedla, že bude pokračovať v investíciách do "osobitných" partnerstiev s inými maloobchodníkmi a platformami.
Výrazne sa tak podľa úradu zlepšila aj pozícia štátu vo vzťahu k správcovi národnej domény.