pondelok, 20 septembra, 2021
"Teraz môžeme začať s implementáciou a znovu vybudovať naše ekonomiky," uviedol Charles Michel.
Vzhľadom na zužujúce sa možnosti štátneho rozpočtu v dôsledku prebiehajúcej krízy by zvyšovanie výdavkov na opatrovanie a osobnú asistenciu ohrozilo implementáciu chýbajúcich opatrení sociálnej inklúzie, tvrdí ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Predseda SK8 verí, že samosprávne kraje budú zapojené do prípravy legislatívneho znenia ohláseného sociálneho balíka.
V roku 1946 USA ponúkli Dánsku za Grónsko 100 mil. USD, čo je dnes po zohľadnení inflácie 1,3 mld. USD.
Poberateľ dôchodku sa podľa ministerstva práce stále môže kedykoľvek zamestnať na otvorenom pracovnom trhu, ale už bez podpory sociálnemu podniku ako medzitrhu práce.
V samotnom marci bolo na Slovensku vyhlásených 1 150 osobných bankrotov.
Pôjde o opatrenia na odstránenie nadbytočnej administratívnej či finančnej záťaže.
Doteraz v rebríčku najbohatších Slovákov dominoval bratislavský rodák Andrej Babiš, ktorého majetok má hodnotu 2,7 miliardy eur. 
Spotrebitelia môžu spoločnosť Volkswagen žalovať v členských krajinách, kde vozidlo s problémovým softvérom kúpili.