nedeľa, 20 júna, 2021
Vyplácanie príspevkov na udržanie zamestnanosti sa v druhom polroku naviaže na COVID automat.
Prognózovaný rast by bol najsilnejším od roku 1973, v ktorom sa globálny hrubý domáci produkt zväčšil o 6,6 percenta.
Rozpočet bude uprednostňovať zelené a digitálne výdavky, aby bola Európa odolnejšia a pripravená na budúcnosť.
Na obchodnú bilanciu pozitívne vplývalo zlepšenie ekonomických podmienok v zahraničí, čo podporilo dopyt po amerických tovaroch.
Premiér zároveň uviedol, že chce nastaviť sociálny dialóg tak, aby sa pracovné stretnutia s odborármi konali každý štvrťrok.
Klub 500 žiada, aby vylúčenie kohokoľvek obstarávania bolo na základe objektívneho rozhodnutia zo strany orgánu verejnej moci.
Zámer štátu poskytovať od júla príspevky na udržanie pracovných miest je podľa Klubu 500 nedostačujúci a nedomyslený.
Akákoľvek forma podpory alebo výhody sa musí poskytnúť tak, aby nediskriminovala ostatných pracovníkov.
Privátnu zónu, v ktorej budú klienti preclievať svoj tovar, finančná správa sprístupní do konca mesiaca.