nedeľa, 28 mája, 2023
Pandémia koronavírusu už teraz vyvoláva potrebu po zmenách nielen v sociálnych, spoločenských, edukatívnych, hospodárskych, ale aj finančných sektoroch. Mnoho ľudí muselo odísť na nútenú dovolenku, platené voľno a sú takpovediac na pol ceste za stratou svojej práce. S týmto problémom je nevyhnutne spojený ďalší problém – zníženie alebo absencia príjmov. Mnohí nemajú...
Sociálna sieť funkciu najprv v najbližších dňoch uvedie v USA, Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Austrálii a v Kanade.
Zmeny Zákonníka práce, ktoré schválila vláda a aktuálne o nich rokuje parlament, môžu niektorým spoločnostiam spôsobiť vážne problémy.
Dlžníci v Sociálnej poisťovni, nebudú pri omeškaní so splátkou platiť žiadne úroky z omeškania.
Prísnymi nariadeniami sa podarilo znížiť mobilitu na Slovensku o 70 %, blackoutom by sa mohla znížiť o 90 %.
Hrozby sa môžu skrývať pri využívaní neoverených streamovacích služieb, ale aj pri online nákupoch.
Viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová vyzýva vládu k tomu, aby pre zamestnancov a firmy prijala rýchlu pomoc s nízkou administratívnou náročnosťou.
Ak by osobe boli počas izolácie v domácom prostredí vychádzky povolené, odporovalo by to zmyslu nariadenej izolácie.
Návrhy by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom či malým a stredným firmám v ekonomicky náročnom období spôsobenom koronavírusom.
Najčastejšie zákazníci reklamovali nedodanie zásielky, čo z celkového počtu podaní bolo 30 %. Najmenej reklamácií podali ľudia za nevyplatenie dobierkovej sumy.