streda, 27 mája, 2020
V sobotu 4. apríla totiž nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú nové pravidlá práce z domu.
Od soboty sa niektorým nezamestnaným predĺžilo polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti o ďalší mesiac.
Milan Krajniak očakáva, že na úrady práce a sociálnych vecí príde 250-tisíc žiadostí.
Reakcia odborníkov prišla po tom, ako niektorí ľudia začali podpaľovať stožiare s vysielačmi pre 5G siete.
Sulík zároveň opätovne odmietol možné "vypnutie" krajiny, ktoré označil za spoľahlivú cestu, ako zruinovať celú ekonomiku.
Komisia chce umožniť členským štátom Európskej únie, aby urýchlili výskum, testovanie a výrobu produktov dôležitých pri boji proti pandémii, aby chránili pracovné miesta a podporovali hospodárstvo.
Slovensko má podľa ASEP štvrté najvyššie daňové a odvodové zaťaženie práce spomedzi krajín Európskej únie a patrí medzi najvyššie na svete.