nedeľa, 20 júna, 2021
Primárnym cieľom odborov je zvýšenie mzdy o 15 %. Automobilka reaguje, že jej cieľom je poskytovať dobré pracovné podmienky a neustále pracovať na ich zlepšovaní.
Ak podľa riaditeľa Železiarní Podbrezová Vladimíra Sotáka vláda nevytvorí podmienky na podporu investícií a ak firmy zastavia svoj ďalší rozvoj, môže ich to v dlhodobom horizonte ohroziť, alebo to môže znamenať rozhodnutie o rozvoji investícií v iných krajinách v rámci skupiny namiesto Slovenska.
Skupina štátov v USA na čele s Texasom plánuje vyšetrovanie spoločnosti Google pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia na trhu. 
Slovensko sa s aktuálnymi najnižšími hrubými zárobkami v sume 520 eur nachádza v druhej skupine štátov, ktoré majú minimálnu mzdu od 500 eur do 1 000 eur.
Po realizácii reforiem podporujúcich ekonomický rast chce Grécko požiadať svojich veriteľov o súhlas so znížením rozpočtových prebytkov.
Import amerických tovarov do Číny medziročne klesol o 22 % a export na americký trh sa znížil o 16 %.
Európsky úrad pre boj proti podvodom v roku 2018 uzavrel 167 vyšetrovaní a vydal 256 odporúčaní príslušným orgánom.
Obchodná politika podľa šéfa Fed-u spôsobuje "určitú neistotu", ale americkí spotrebitelia sú v dobrej forme.
Alternatívnou požiadavkou Združenia miest a obcí Slovenska je prípadne vypustenie bodov, ktoré ukladajú povinnosť samosprávam dofinancovať poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi.
Protimonopolný úrad dospel k záveru, že koncentrácia týchto troch spoločností je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.