Nestíhate podať daňové priznanie? Požiadajte o odklad!

0
2272
papiere danove priznanie

Prerastajú vám povinnosti cez hlavu? Popri práci zabúdate na príležitostné povinnosti? Ak je medzi nimi aj povinnosť podať daňové priznanie, máme pre vás dobrú správu! Môžete požiadať o jeho odklad. Do kedy tak musíte urobiť? Na ako dlho viete túto povinnosť odložiť? A aké dôvody musíte mať na to, aby ste tak vôbec mohli urobiť?

Do kedy musíte podať daňové priznanie?

Určite viete, že deadline na podanie daňového priznania sa nezadržateľne blíži. Daňové priznanie musí daňovník podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. A práve do tohto termínu je povinný daň aj zaplatiť. Fyzické, ale aj mnohé právnické osoby musia daňové priznanie podať najneskôr do 31. marca 2020!

Vychádza tento deň na štátny sviatok alebo víkend? V týchto prípadoch sa lehota na podanie daňového priznania posúva na nasledujúci pracovný deň.

Predĺženie lehoty daňového priznania

Lehotu na podanie daňového priznania môžu daňovníci predĺžiť na základe:

  • Žiadosti – v prípade daňovníka v konkurze, likvidácii alebo ak ide o dediča zosnulého daňovníka.
  • Odkladu – v prípade daňovníka, ktorý nie je v konkurze, likvidácii alebo dedičom zosnulého daňovníka.

O aký čas si však viete vaše daňové priznanie na základe týchto skutočností oddialiť? Aj sa jedná o žiadosť podmienkou je podanie minimálne 15 dní pred uplynutím 3-mesačnej lehoty na podanie daňového priznania a deadline si viete predĺžiť maximálne o 3 mesiace.

Chcete však požiadať o odklad daňového priznania? Podmienkou je, že ho daňovému úradu musíte dodať najneskôr do 31. marca 2020. Zároveň musíte oznámiť aj novú lehotu na jeho podanie, ktorá je záväzná, takže ste povinný ju dodržať. Daňové priznanie si prostredníctvom odkladu môžete predĺžiť o:

  • 3 kalendárne mesiace
  • 6 kalendárnych mesiacov

Z predošlého textu vyplýva, že zákon dovoľuje daňovníkom predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania až o 6 kalendárnych mesiacov. Avšak, lehotu si môžete predĺžiť aj o 1, 2 alebo 3 mesiace.

 

Pozor na dátumy

Novou predĺženou lehotou na podanie daňového priznania o 3 mesiace tak bude 30. apríl 2020, 31. máj 2020 alebo 30. jún 2020. Keďže 31. máj 2020 vychádza na nedeľu, lehota sa posunie na 1. jún 2020. Avšak, v tlačive odkladu vyplníte dátum 31. máj 2020. Novou predĺženou lehotou na podanie daňového priznania až o 6 kalendárnych mesiacov 31. júl 2020, 31. august 2020 alebo 30. september 2020.