Obyvatelia Humenného dostanú pomoc s platením za teplo, konečnú cenu im znížia o 15 percent

0
12

23.1.2022 (Webnoviny.sk) – Mesto Humenné pomôže v tomto roku svojim obyvateľom so zvýšenými výdajmi za teplo. Mestské zastupiteľstvo na svojom tohotýždňovom zasadnutí schválilo zníženie maximálnej jednotkovej ceny za dodávku tepelnej energie na rok 2022, ktorú domácnostiam účtuje Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. (HES), o 15 percent.

Stratu samospráva vykryje z rezervného fondu. Poslanci zároveň schválili na tento účel aj trojmiliónový úver, ktorý poslúži aj na odkúpenie majetku od spoločnosti 1. Humenská, a.s.

Mestská akciovka, majúca v správe futbalový štadión a mestskú televíziu, sa má zlúčiť s HES, ktorá je od roku 2020 takisto 100-percentnou mestskou spoločnosťou.

Distribúcia tepla

HES sa aktuálne stará o distribúciu tepla do humenských domácností, ktoré nakupuje od spoločnosti Chemes, a.s. Tej Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na tento rok schválil navýšenie maximálnej ceny tepla o 55 percent. Distribútor, spoločnosť HES, s.r.o. na základe toho navýšila minuloročné ceny o 45 percent.

Pri uplatnení maximálnej ceny tepla podľa rozhodnutia ÚRSO, predpokladané priemerné navýšenie výdavkov na dodávku tepla a teplej vody na domácnosť sa odhadovali vo výške 36 eur na mesiac, teda 432 eur na rok.

Zvýšenie nákladov

Z dôvodu takéhoto výrazného zvýšenia nákladov pre domácnosti mesto ako vlastník HES pristúpilo k zníženiu konečnej jednotkovej ceny tepla pre domácnosti o 15 percent.

Toto zníženie bude aplikované výlučne pri fakturácii HES s.r.o. za dodávku tepelnej energie pre domácnosti na území mesta Humenné,“ vysvetlil Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

Dodal, že hoci sa mesto ani HES, s.r.o. nemôžu zúčastniť konania, ani sa odvolať voči rozhodnutiu ÚRSO pri navýšení cien pre Chemes, a.s., pripravujú v súvislosti s radikálnym navýšením ceny tepla návrh pre Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie cenového rozhodnutia.

Prijatie úveru

Mestskí poslanci schválili aj prijatie úveru vo výške troch miliónov eur, ktoré nahradia financie použité z rezervného fondu na zníženie ceny za teplo na úkor naplánovaných investičných akcií.

Schválené prostriedky sú preto určené na kapitálové výdavky v najbližších dvoch rokoch, ale tiež na financovanie odkúpenia majetku z obchodnej spoločnosti 1. Humenská, a.s., ktorá sa na základe rozhodnutia zastupiteľstva zlúči s HES.

Tá sa stane jej nástupníckou spoločnosťou. Dôvodom zlúčenia je racionálnejšia a efektívnejšia správa majetku mesta a optimalizácia nákladov mestských obchodných spoločností.

Usporiadanie majetku

Mesto plánuje usporiadať majetok 1. Humenskej a.s. spôsobom odkúpenia nového futbalového štadióna s príslušenstvom, ktorý dá do správy Správe rekreačných a športových zariadení Humenné a majetok Humenskej televízie zverí do správy Mestského kultúrneho strediska.

Vzhľadom k zložitosti procesu zlúčenia týchto obchodných spoločností má potrebné úkony zabezpečiť externá spoločnosť s predmetným podnikateľským zameraním.

Viac k témam: Humenská energetická spoločnosť (HES), Mestské zastupiteľstvo, Teplo
Zdroj: Webnoviny.sk – Obyvatelia Humenného dostanú pomoc s platením za teplo, konečnú cenu im znížia o 15 percent © SITA Všetky práva vyhradené.