Benátska komisia odobrila úvahu Kolíkovej ministerstva o zmiešaných disciplinárnych senátoch, kde by boli aj advokáti

0
152

19.10.2021 (Webnoviny.sk) –
aktualizované 19. októbra, 13:36

Advokáti by sa mohli stať ďalšou právnickou profesiou, ktorá by v disciplinárnych konaniach podliehala dohľadu Najvyššieho správneho súdu SR. Išlo by o trochu iný režim, ktorý by zachoval disciplinárne konania aj na úrovni Slovenskej advokátskej komory.

Z odpovede Benátskej komisie na otázku rezortu spravodlivosti vyplynulo, že je na mieste uvažovať o vytváraní zmiešaných disciplinárnych senátov, tak ako je to napríklad aj v prípade exekútorov a notárov, kde by súčasťou boli aj advokáti. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) Peter Bubla.

Veľmi citlivá téma

Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) reforma disciplinárneho konania je vždy veľmi citlivá téma a na ministerstve si uvedomujú, že musí byť dostatočne odôvodnená a jej výsledok vyvážený.

„Aj preto budeme pokračovať tak v interných diskusiách ako aj v diskusiách so zástupcami Najvyššieho správneho súdu SR ako aj Slovenskej advokátskej komory. Pre ďalšie rozhodnutia budú podstatné aj skúsenosti Najvyššieho správneho súdu SR v oblasti disciplinárnych konaní voči sudcom, prokurátorom, notárom a exekútorom,“ povedala Kolíková.

Jedna z ciest pre advokáciu

Druhá otázka rezortu spravodlivosti smerovala k možnosti zriadenia viacerých komôr pre advokátske povolanie, ktoré by mohli lepšie odzrkadliť napríklad regionálne zastúpenie alebo združovať advokátov na základe ich pracovnej špecializácie. Išlo by teda o zmenu, ktorá by mohla priniesť rozdelenie Slovenskej advokátskej komory, čím by sa narušilo jej monopolné postavenie.

Z odpovede Benátskej komisie rezort spravodlivosti podľa Bublu porozumel, že je to jedna z ciest pre advokáciu na Slovensku. Benátska komisia vo svojom stanovisku zároveň podľa Bublu ocenila vôľu ministerstva diskutovať o týchto témach ešte pred tým, ako sa stávajú legislatívnymi návrhmi.

Vysoké peňažné pokuty

Benátska komisia odporúča slovenskej vláde a zákonodarnému zboru, aby nepokračovali vo vytváraní viacerých advokátskych komôr založených na dobrovoľnom členstve. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory (SAK) Alexandra Donevová v súvislosti s otázkami, ktoré adresoval rezort spravodlivosti Benátskej komisii.

Ako uviedla SAK, k otázke položenej ministerkou spravodlivosti týkajúcej sa možnej reformy disciplinárneho konania voči advokátom so zmenou, ktorá by zakladala disciplinárnu právomoc Najvyššieho správneho súdu už v druhom stupni rozhodovania, sa komisia vyjadrila tak, že už dávnejšie vyjadrila prednosť tomu, aby sa disciplinárne konania uskutočňovali v samotnej komore.

„Benátska komisia ďalej vo svojej správe vyjadruje, že ministerka počas návštevy Bratislavy neposkytla spravodajcom primerané dôkazy o svojom tvrdení, že SAK príliš chránila svojich členov. Ako vyplýva zo štatistík poskytnutých SAK, v posledných rokoch boli právnici postavení pred disciplinárnu zodpovednosť častejšie ako sudcovia a niektoré z týchto disciplinárnych prípadov zahŕňali vysoké peňažné pokuty a vylúčenie z komory,“ uvádza v tlačovej správe SAK.

Podľa nej Benátska komisia konštatovala, že neexistujú žiadne viditeľné známky toho, že by bola SAK preťažená svojimi úlohami alebo neschopná poskytovať svojim členom kvalitné služby.

Značné reputačné riziko

Predseda SAK Viliam Karas povedal, že komora už pri zámere ministerstva zaslať otázky Benátskej komisii upozorňovala, že ide o záležitosti, ktoré sú riešiteľné na vnútroštátnej úrovni a nie je potrebné sa s takýmito všeobecnými a hypotetickými otázkami obracať na medzinárodný orgán. Ako poznamenal Karas, osobitne, ak na to nie sú dané objektívne dôvody a vec nebola náležite prerokovaná s dotknutými subjektami vrátane súdov.

„Inak vystavujeme krajinu značnému reputačnému riziku. Otázky ministerstva Benátskej komisii považujeme za reakciu na verejné vystupovanie komory v otázkach týkajúcich sa fungovania právneho štátu a snahu vyvolať zmrazujúci efekt vo vzťahu k našim výstupom. Zároveň je potrebné konštatovať, že Slovenská republika čelí v súčasnosti oveľa významnejším výzvam v oblasti spravodlivosti a nie je namieste, aby unáhlené a nepremyslené politické zásahy viedli k oslabeniu alebo destabilizácii fungujúcich pilierov právneho štátu,“ vyhlásil Karas. Dodal, že ho teší, že Benátska komisia vo svojej správe neidentifikovala žiadne nedostatky pri fungovaní SAK.

Viac k témam: Advokáti, senáty
Zdroj: Webnoviny.sk – Benátska komisia odobrila úvahu Kolíkovej ministerstva o zmiešaných disciplinárnych senátoch, kde by boli aj advokáti © SITA Všetky práva vyhradené.