Formy franchisingu

0
388

Franchising môžeme deliť podľa viacerých kritérií. Spravidla však rozlišujeme  tri základné druhy, rozdelené podľa predmetu franchisingu:

1) Produktový franchising, ktorého predmetom sú výrobky franchisora. V tejto forme reťazca franchisor poskytuje franchisantovi licenciu na svoje know-how predaja a výroby niektorého z jeho výrobkov. Zároveň mu pomáha pri ich distribúcii, umožňuje mu čerpať z jeho skúseností, využívať jeho reklamu a marketing. Typickým príkladom produktového franchisingu sú podniky vyrábajúce výrobky so špecifickou receptúrou. Franchisant predáva výrobky pod menom franchisora na svojich lokálnych trhoch a rozširuje ich imidž u nových spotrebiteľov.

2) Servisný franchising je založený na podobnom princípe ako produktový franchising. Predmetom podnikania však nie su výrobky, ale poskytované služby, ktoré si vyžadujú určité know-how. Franchisor predáva franchisantovi koncepciu týchto služieb spolu s potrebnými inštrukciami na ich vykonávanie. Využívajú ho najmä jednotlivci alebo rodinné firmy. Typickým príkladom servisného franchisingu sú čistiarne a kozmetické salóny .

3) Distribučný franchising predstavuje medzičlánok medzi výrobcom a spotrebiteľom. Je zameraný na luxusnejšie a špecifickejšie produkty, náročné na zabezpečenie potrebného odbytu. Distribučný franchising dokáže produkty efektívnym a rýchlym spôsobom umiestniť na cielený trh. Franchisant je v úzkom spojení so spotrebiteľským trhom, pozná svojich zákazníkov a dokáže spoľahlivo zabezpečit odbyt produktov.  Franchisor je výrobca alebo veľkoodberateľ, ktorý zásobuje franchisanta týmito produktami.

Čítajte ďalej – Čo je Franchising

Formy franchisingu
5 (100%) 1 vote