Čo je kontokorentný úver a čo znamená

0
649

Poskytuje sa na tzv. kontokorentnom účte, ktorý je kombináciou bežného a úverového účtu. Na tento účet plynú príjmy a uskutočňujú sa z neho výplaty a platby. Je to účet na platenie. Často sa však podnikateľ dostáva do časového nesúladu medzi platbami, ktoré mu prichádzajú a platbami, ktoré z účtu platí. Jeho výdavky sú na určitý krátky čas vyššie ako príjmy. Ak by mal klasický bežný podnikateľský účet, na ktorom by nesmel ísť do debetu (mínus), musel by v každom jednotlivom prípade žiadať banku o krátkodobý úver. Oveľa praktickejší je však kontokorentný účet, ktorý je bežným účtom s úverovým rámcom. V prípade, že jeho výdavky sú vyššie než príjmy, dostáva sa do debetu (mínusu), banka mu poskytne kontokorentný úver. Na kontokorentnom úvere sa podnik dohodne s bankou vopred, uzatvoria úverovú zmluvu, v ktorej mu banka stanoví úverový limit, ktorý nesmie prekročiť. Zároveň sa dohodnú aj na ďalších podmienkach čerpania úveru.

Úverový limit sa stanovuje individuálne, na základe previerky úverovej spôsobilosti podnikateľa a vývoja jeho bežného účtu v minulých obdobiach.

Kontokorentný úver sa používa najmä na:

–   vyrovnanie výkyvov bežného účtu,

–   na financovanie sezónnych výkyvov v potrebe obežného kapitálu,

–   na dlhodobejšie krytie obežného kapitálu,

–   na krátkodobé investičné výdavky

Kontokorentný úver má svoje výhody. Výhodou je najmä fakt, že podnikateľ nemusí pri každom prekročení stavu účtu žiadať banku  o úver. Úver sa prispôsobuje svojou veľkosťou a umiestnením v čase okamžitým potrebám klienta.

Nevýhodou kontokorentného úveru je jeho vyšší úrok. Je to preto, že banka musí v svojich zdrojoch rezervovať prostriedky zodpovedajúce objemu dohodnutého úverové rámca, aby boli podniku kedykoľvek k dispozícii. Za to si účtuje pohotovostnú províziu z podnikom nevyužitej časti úverové rámca. Osobitnú províziu požaduje v prípade, keď podnik prečerpá úverový rámec. Okrem toho účtuje tzv. obratovú províziu, ktorá kryje náklady banky súvisiace s vedením účtu. Stanovuje sa percentom z tej strany účtu, ktorá vykazuje v danom období vyšší obrat.

Čo je kontokorentný úver a čo znamená
5 (100%) 1 vote