Čo je eskontný alebo zmenkový úver

0
1142

Podstata zmenkového eskontného úveru spočíva v tom, že banka odkupuje zmenku od jej majiteľa pred lehotou splatnosti. Pri odkupe – eskonte zmenky banka vychádza z nominálnej hodnoty zmenky, odpočítava diskont, čo je úrok za čas zostávajúci do splatnosti zmenky. Banka nakupuje zmenku od pôvodného majiteľa, prípadne od majiteľa, ku ktorému sa prostredníctvom rubopisu dostala, a to na základe tzv. kúpnej dohody. Po odkúpení zmenky sa jej majiteľom stáva banka, ktorá v termíne splatnosti predkladá zmenku zmenkovému dlžníkovi na preplatenie. V prípade odmietnutia zaplatenia alebo neschopnosti platiť banka žiada preplatenie zmenky od posledného majiteľa zmenky.

Banka pri nákupe zmenky poskytuje priamy peňažný úver majiteľovi zmenky, avšak nepriamo úveruje hlavného dlžníka, ktorému predkladá zmenku v lehote splatnosti na preplatenie. Pri nákupe zmeniek si banky uplatňujú rôzne podmienky, niektoré eskontujú iba tie, ktorých vystavovateľ i majiteľ sú klientmi, často uprednostňujú obchodné zmenky pred finančnými atď. Treba si uvedomiť, že na odkúpenie zmenky nie je právny nárok. Eskont zmenky znamená poskytnutie krátkodobého úveru – banka ju odkúpi iba vtedy, ak sa jej zdá byť málo riziková a ak má dostatok zdrojov na poskytovanie úverov. Eskontný úver môže mať dve formy:

– jednorázový eskontný úver,

– zmenkové obligo.

Čo je eskontný alebo zmenkový úver
5 (100%) 2 votes