Je finančná gramotnosť u detí dôležitá?

0
615
Family saving money in piggy bank

Problémy spojené s finančnou gramotnosťou ľudí sú čoraz viac preberané. Mnoho ľudí nedokáže efektívne hospodáriť s peniazmi, a to mu počas života dokáže priniesť nemalé problémy. Narábať s peniazmi sa učíme celý život, a preto je dôležité začať čo najskôr.

Naučte detí vážiť si peniaze

Je dôležité, aby deti pochopili už v ranom veku akú hodnotu majú peniaze. Vysvetlite im, že sa nevyskytli vo vašej peňaženke len tak náhodou, ale že ste si ich zarobili v práci. Je podstatné aby vedeli odkiaľ sa vzali a ako k ním môžu prísť aj oni. Skúste ich odmeňovať za malú pomoc v domácnosti alebo im dávajte pravidelné malé vreckové. Ak pochopia, že odkladaním si malých čiastok peňazí vedie k nasporeniu si na niečo „veľké“, tak sa podľa toho začnú správať. Nekarhajte ich však ak ich minú hneď. Môže to viesť k nezmyslenému šetreniu. Peniaze by nám mali prinášať práve radosť prostredníctvom toho, čo si za našetrené peniaze kúpime.

Prečo je to dôležité?

Deti sa učia postupne od malých vecí až po tie väčšie. Postupne si osvojujú rôzne návyky a ten týkajúci sa peňazí by mal byť jedným z nich. Preto s ním počítajte peniažky odmalička. Hovorte o príkladoch z bežného života, o peniazoch na jedlo, domácnosť a pod. Aj keď sa môže zdať že dieťa tomu spočiatku nerozumie v dospelosti tieto pochopené informácie určite efektívne využije.

Kedy je vhodné začať?

S finančnou gramotnosťou je vhodné začať čo najskôr. Hoci sa môže zdať, že je to zbytočné, a že takí škôlkari by sa touto témou nemali zaťažovať. Opak je však pravdou. Hovorme s deťmi o peniazoch odmalička.

Je finančná gramotnosť u detí dôležitá?
Bol článok užitočný?