Poistenie

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie a plnenie havarijnej poistky

Havarijné poistenie nazývané  aj kasko je poistná ochrana auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Komplexné poistenie sa...

Povinné zmluvné poistenie, jeho výška a ako funguje?

Každý držiteľ vozidla musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) v niektorej z poisťovní. Zákonné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s pridelenou...
cestovné poistenie

Cestovné poistenie doma a v zahraničí

Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdelenia peňažných fondov, ktorú vykonáva poisťovňa na základe poistných vzťahov. Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekoľkých poistených...

Čo je životné poistenie a aké typy poznáme

Životné poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky, prípadne si...

TOP 5 najčítanejšie