Termínovaný vklad? Vyberte si správne!

0
970
terminovany_vklad

Úroky z úverov išli v posledných rokoch výrazne dole a s nimi automaticky klesli aj výnosy z úrokov klasických bankových produktov, ako sú termínované vklady, vkladné knižky, sporiace a bežné účty. Ak rozmýšľate nad sporením vašich finančných prostriedkov, vyberte si formu sporenia. Počuli ste o termínovaných vkladoch?

Termínovaný vklad, čo to je?

Termínovaný vklad je vklad určitej sumy peňazí na bankový účet. Vklad sa samozrejme úročí. Vložené financie sú úročené vyššou úrokovou sadzbou a sú na účte po určitý čas viazané, čo znamená tzv. lehota viazanosti alebo trvanie vkladu. Počas lehoty viazanosti zvyčajne nie je možné prostriedky z účtu vyberať ani naň vkladať ďalšie prostriedky, resp. výber je možný po zaplatení sankčného poplatku za predčasný výber. Klient sa potom rozhodne, či sa po ukončení lehoty viazanosti termínovaný vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí.

Čo vplýva na výšku úrokov?

Na výšku úrokovej sadzby termínovaného vkladu má vplyv:

  • lehota viazanosti
  • výška vloženej sumy

Platí, že čím dlhšia viazanosť a čím vyššia vložená suma, tým vyššie úročenie vkladu. Pri výbere je dobré si urobiť porovnanie termínovaných vkladov. Pri porovnaní najhoršej a najlepšej ponuky bánk, môže byť rozdiel napríklad až 2,00% ročne.

Čím je chránený?

Termínovaný vklad je chránený Fondom ochrany vkladov. Tento Fond je v zmysle zákona povinný vkladateľom vyplatiť vklady v plnej výške vrátane úrokov, maximálne však do výšky 100 000 eur. Ak má klient viac vkladov v rôznych bankách, v každej banke je chránený vklad do výšky 100 000 eur. Preto je bezpečnejšie a rozumnejšie vyššie sumy rozdeliť do viacerých bánk, tak aby výška v žiadnej banke nepresiahla túto výšku.

Termínovaný vklad? Vyberte si správne!
5 (100%) 7 votes