Druhý dôchodkový pilier a jeho výhody v 2018

0
835
druhy pilier sporenie

Patríte aj vy medzi tých, ktorí sa rozhodujú o druhom dôchodkovom pilieri? Máte dostatok informácií? Do druhého piliera môže vstúpiť každý, kto je dôchodkovo poistený, teda odvádza peniaze na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne. Podmienkou je, že sporiteľ v čase vstupu nesmie dovŕšiť 35 rokov. Vstup a výstup z druhého piliera je samozrejme dobrovoľný.

Čo je druhý pilier a aká je jeho výška v roku 2018?

Starobné dôchodkové sporenie, nazývané aj 2. dôchodkový pilier či kapitalizačný pilier, bolo zavedené na Slovensku od 1.1.2005, s cieľom umožniť ľuďom financovanie starobného dôchodku sporením z časti povinných odvodov, popri dôchodkovom poistení v 1. pilieri a ďalších, súkromných formách zabezpečenia v dôchodku. Druhý pilier znamená, že časť povinných odvodov, ktoré sa odvádzajú vo forme dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne, sa budú odkladať na osobnom účte sporiteľa v druhom pilieri.
Od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov každoročne zvyšuje o 0,25 %, t. j. v roku 2017 to je 4,25 % z vymeriavacieho základu, v roku 2018 4,50 % atď. až do roku 2024, kedy dosiahne úroveň 6 %, a tá sa bude uplatňovať vo zvyšných rokoch. Dôležité je si uvedomiť, že vstupom do 2. piliera sa človek nevzdáva budúceho dôchodku od štátu, resp. od Sociálnej poisťovne. Časť dôchodku mu síce v budúcnosti bude vyplácaná z prostriedkov nasporených v druhom pilieri, no dominantná časť bude aj naďalej platená zo Sociálnej poisťovne.

Aké sú jeho výhody?

  • Zásluhovosť – druhý pilier je plne zásluhový – čo si doň počas aktívneho života dáte, to sa vám na dôchodku zíjde.
  • Nízke náklad – je to poplatkovo veľmi lacná forma prípravy na starobu – v porovnaní s inými, porovnateľnými formami investovania.
  • Zhodnotenie – pri ňom je potrebný správny výber fondov a ideálne je ak sa sleduje a včasne reaguje aj na vývoj na finančných trhoch.
  • Flexibilita – možnosť kedykoľvek vstúpiť do veku účastníka 35 rokov.
  • Oslobodenie od dane – majetok v druhom pilieri nepodlieha zdaneniu.
  • Informovanosť o stave účtu – človek má vždy prehľad o stave jeho úspor – o ich výške a zhodnotení.
  • Možnosť dobrovoľných príspevkov – nad rámec zákonných odvodov, nie je však možné vybrať ich pred dovŕšením dôchodkového veku.
  • Zdroje dôchodku v starobe –  po dovŕšení dôchodkového veku budete mať dva zdroje príjmu – od Sociálnej poisťovne a aj od DSS.
  • Dedičnosť – v prípade úmrtia účastníka sú prostriedky nazhromaždené v ňom predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe uvedenej na účastníckej zmluve.
Druhý dôchodkový pilier a jeho výhody v 2018
4.4 (88.57%) 7 votes