Je II. dôchodkový pilier vhodný aj pre študentov?

0
606
peniaze pre studentov

Ste pracujúci študent, ktorý má so svojím zamestnávateľom uzavretú zmluvu? Ušetríte svoje peniaze a neodvádzajte ich zbytočne štátu. Aj vy môžete byť súčasťou II. dôchodkového piliera, stačí si len vybrať tú správnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

II. dôchodkový pilier

V minulom článku sme si ukázali, že na Slovensku fungujú 3 dôchodkové piliere, ktorých súčasťou môžete byť aj vy. Čo sa týka II. dôchodkového piliera, jeho súčasťou môžu byť ľudia, čiže aj študenti, ktorí spĺňajú hranicu do 35 rokov.  Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) vznikol práve kvôli finančným problémom pri vyplácaní dôchodkov zo štátneho systému dôchodkového piliera (I. pilier).

Hoci je tento pilier dobrovoľný, je správne nad ním rozmýšľať čo najskôr, pretože čím skôr do neho vstúpite, tým viac peňazí pri vyplatený dôchodku budete mať.

2-1024x536 Je II. dôchodkový pilier vhodný aj pre študentov?

Vhodný aj pre študentov

Síce je tento pilier vhodný aj pre študentov, pri jeho vstupe musíte mať uzatvorenú zmluvu s vaším zamestnávateľom, pretože Dohodu o pracovnej činnosti mať nestačí. Hoci sa časom rozhodnete od tejto zmluvy odstúpiť, budete už súčasťou II. dôchodkového piliera.

Podmienky pri vstupe do II. dôchodkového piliera

Sporiteľ má možnosť vstúpiť do tohto piliera, ak sa prvýkrát zamestnal, stal sa samostatne zárobkovou činnou osobou a dobrovoľne sa dôchodkovo poistil v Sociálnej poisťovni. Podmienkou pri vstupe do II. dôchodkového piliera je, že musí byť človek v I. dôchodkovom pilieri. V čase schválenia a podpísania zmluvy musí byť klient dôchodkovo poistený Sociálnou poisťovňou.

Výhody II. dôchodkového piliera

Hlavnou výhodou pre sporiteľa je vyšší obnos peňazí v čase vyplácania dôchodku. Druhou výhodou je to, že sporiteľ neplatí nič navyše a neodvádza z tohto piliera dane. Sporiteľ si môže vybrať inštitúciu na vyplácanie dôchodku. Rovnako si sám môže vybrať stratégiu vyplácania dôchodku. Peniaze, ktoré sa mu znásobujú v tomto pilieri môžu byť predmetom dedenie. Ide o bezpečné investovanie peňazí a sporiteľ má prístup k informáciám o stave na jeho osobnom dôchodkovom účte. Ide o veľmi flexibilný pilier, do ktorého môže vstúpiť a vystúpiť, kedy sám bude chcieť. Rovnako výhodou v tomto pilier je zásluhovosť. To znamená, že čím viac peňazí si odvediete do tohto piliera, počas svojho aktívneho života, o toľko vyšší nárok budete mať na dôchodok.

3-1024x536 Je II. dôchodkový pilier vhodný aj pre študentov?

V súčasnosti má sporiteľ na výber zo 6 Dôchodkových správcovských spoločností (DSS) a je len na ňom, ktorá bude pre neho najvýhodnejšia a pre ktorú sa sám rozhodne. Každá ž týchto spoločností ponúka 2 druhy fondov, a to dlhopisový fond, ktorý je garantovanýakciový fond. Niektoré z nich majú aj rozšírenú ponuku o indexový fondzmiešaný fond.

Nevýhody II. dôchodkového piliera

Aj tento pilier má samozrejme pár nevýhod. Jednou z nich je znehodnotenie. Tým sa myslí znehodnotenie peňazí ak sa o nich vy sami nestaráte. Tak sa môžete pripraviť o možné výnosy. Rovnako ďalšou nevýhodou je to, že sa tento pilier veľmi často legislatívne upravuje a novelizuje.

Ak sa nerozhodnete vstúpiť do tohto piliera, pri aktuálnej situácií by výška vášho dôchodku v roku 2047 bola okolo 475 €. V prípade vstupu do II. dôchodkového piliera a pri správnej voľbe DSS sa môže váš dôchodok navýšiť približne až o 150 €. Tieto sumy si viete jednoducho porovnať a vypočítať na portáloch, ktoré poskytujú práve tieto služby.