Zľavy za vedenie účtu: Ako si ich viete uplatniť?

0
1212
zlavy za vedenie uctov v banke dom a nasporene mince

Aké zľavy pre svojich zákazníkov ponúkajú slovenské banky? Ako si ich môžete uplatniť? Všetky potrebné informácie sa dočítate tu, priamo v našom blogu!

tb-1024x576 Zľavy za vedenie účtu: Ako si ich viete uplatniť?

Tatra banka

100 % zľava

 • Ak skombinujete dve 50 % zľavy.
 • Ak je každodenná suma zostatku vkladov a úverov v priebehu sledovaného obdobia vo výške viac ako 20.000 €.

50 % zľava

 • V prípade, že za sledované obdobie využijete aspoň dve inovácie od Tatra banky.*
 • V prípade, že manželia získajú zľavu, ak majú obaja v Tatra banke svoj účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB a predložia sobášny list.

*VIAMO
bezkontaktné Mobilné platby
mobilnú aplikáciu Tatra banka
výber hotovosti z bankomatu mobilom
Hlasovú biometriu
Spending report v Internet bankingu TB

vubbanka_logo Zľavy za vedenie účtu: Ako si ich viete uplatniť?

VÚB

100 % zľava

Musíte spĺňať tri podmienky:

 1. Mať aspoň 3 z vybraných produktov banky.
 2. Aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking.
 3. Súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na vašom účte za mesiac je min. 500 €.

Na účty zriadené od 2.5.2017 prostredníctvom Consumer Finance Holding po dobu 12 mesiacov od zriadenia účtu  za podmienky riadneho a včasného  splácania akéhokoľvek úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

S ktorými produktmi VÚB je možné aplikovať zľavu?

 • čerpané spotrebné úvery
 • čerpané hypotekárne úvery
 • kreditná karta
 • min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou
 • sporiaci účet alebo VÚB AM (Asset Management)
 • prémiové sporenie (súčet hodnôt zrealizovaných trvalých príkazov na ľubovoľný z uvedených produktov má byť min. 50 € mesačne)
 • priemerné denné zostatky na vkladových účtoch (v EUR a CM) a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB je min. 10 000 €
 • La Vita – vlastníctvo aktívneho životného poistenia

50 % zľava

Musíte spĺňať 3 podmienky:

 1. Mať aspoň 2 z vybraných produktov banky
 2. Aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking
 3. Súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.

SLSP-1024x576 Zľavy za vedenie účtu: Ako si ich viete uplatniť?

Slovenská sporiteľňa

100 % zľava

 • Za platby debetnou alebo kreditnou kartou v minimálnej výške 200 €.
 • Za minimálne 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso, s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru).
 • Za minimálne 1 platbu na sporenie (sporenie k účtu, sporenie na bývanie, Šikovné investičné sporenie).
 • Za aktíva klienta v banke vo výške 15.000 €.
 • Ak má klient zároveň vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočnil na tomto účte minimálne 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií.

50 % zľava

 • Za platby debetnou alebo kreditnou kartou.
 • Za minimálne 1 pravidelnú platbu (trvalý príkaz, inkaso, s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru).
 • Za minimálne 1 platbu na sporenie (sporenie k účtu, sporenie na bývanie, Šikovné investičné sporenie).

CSOB-956x1024 Zľavy za vedenie účtu: Ako si ich viete uplatniť?

ČSOB

100 % zľava

Vzniká kombináciou min. dvoch 50 % zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

50 % zľava

 • Ak je mesačný kreditný obrat na účte min. 400 € (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne zrealizované aspoň 3 pravidelné platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne je zrealizovaných aspoň 5 platieb mesačne za tovar a služby platobnou kartou vydanou k účtu (debetnou alebo kreditnou)
 • Ak priemerný stav úspor alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahne min. 20 000 €.
 • Ak je klient štatutárom právnickej osoby alebo fyzickou osobou podnikateľom, má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň ho aktívne využíva.
 • Ak je klient štatutárom právnickej osoby alebo fyzickou osobou podnikateľom, má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok podnikateľského účtu má vo výške min. 3 000 € alebo má poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver v ČSOB.

OTP Zľavy za vedenie účtu: Ako si ich viete uplatniť?

OTP

100 % zľava

Pri aktívnom klientovi a zároveň priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac min. 10 000 €.

50 % zľava

Pri aktívnom klientovi:

 • Pripísanie mzdy alebo iného príjmu vo výške minimálne 300 €.
 • Realizovanie minimálne 3 platieb platobnou kartou vydanou k bežnému účtu.
 • Realizovanie minimálne 1 platby prostredníctvom trvalého príkazu na úhradu alebo 1 platby prostredníctvom inkasa z bežného účtu.

Manželská zľava

100 % zľava

Z poplatku za vedenie Aktívneho účtu je manželská zľava a zároveň ak priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je  min. 10 000 €.

50 %zľava

Z poplatku za vedenie účtu pre každého z manželov, ak majú vedené dva samostatné Aktívne účty.

 

Zdroj: www.financnykompas.sk