Za nový trestný čin týkajúci sa kyberšikany by malo previnilcom hroziť trojročné väzenie

0
116

28.2.2021 (Webnoviny.sk) – Do Trestného zákona sa má doplniť nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania, ktorá pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. V novele Trestného zákona to navrhuje skupina koaličných poslancov.

V dôvodovej správe uvádzajú, že osobitne v časoch pandémie koronavírusu sa stal obzvlášť vypuklým problém šikany v kybernetickom priestore, takzvanej kyberšikany alebo kybernetickej šikany.

Zhoršená kvalita života

Stalo sa to vzhľadom na presun pracovných aj súkromných aktivít obyvateľov SR do digitálneho priestoru. Parlament by sa mal predmetnej novele venovať na schôdzi, ktorá sa začne 16. marca.

Odňatím slobody na tri roky sa v prípade schválenia právnej úpravy potrestá ten, kto inému prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete úmyselne podstatným spôsobom zhorší kvalitu jeho života.

Urobiť tak môže dlhodobým znevažovaním, zastrašovaním, neoprávneným konaním v jeho mene alebo iným podobným dlhodobým obťažovaním.

Nejde o duplicitu

Tiež tým, že neoprávnene zverejní alebo sprístupní inej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu.

Predložený návrh podľa predkladateľov vypĺňa biele miesta v oblasti postihu kybernetickej šikany.

„Pričom v žiadnom prípade nemožno konštatovať, že znaky navrhovanej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného obťažovania v neprimeranej miere duplikujú, respektíve kriminalizujú konania, ktoré sú už podľa platného znenia Trestného zákona trestnými činmi. Naopak, tieto trestné činy dopĺňa,“ píše sa v dôvodovej správe.

Viac k témam: kybernetická šikana, kyberšikana
Zdroj: Webnoviny.sk – Za nový trestný čin týkajúci sa kyberšikany by malo previnilcom hroziť trojročné väzenie © SITA Všetky práva vyhradené.